NTNU trenger tettere kontakt med byen. En universitetsplass ved Studentersamfundet kan gi dem det.

De som torsdag kveld skal til Studentersamfundet for å få med seg debattmøtet om NTNUs nye universitetsområde, kan ta en pause på trappa før de går inn. Rundt seg vil de se et område som er dominert av trafikk. Biler, trafikklys, gangfelt og en gigantisk bussholdeplass hindrer oss i å se at dette området kan brukes på en annen måte.

Adresseavisen forteller nå at ei steinfylling i Nidelva vil stabilisere grunnen rundt Studentersamfundet slik at det blir mulig å bygge på Fengselstomta bak det runde hus og på andre arealer i området. Det betyr at strøket rett sør for Elgeseter bru blir svært aktuelt når campus skal planlegges i detalj. Trondheimspolitikerne vil ha en sentrumsnær campus. Det betyr at dette området må tas i bruk.

Når vi står på trappa til Samfundet, er det vanskelig å se at området kan bli attraktivt. Vi er omgitt av asfalt og stein. Kan dette bli en vrimleplass, en innfallsport som åpner dørene til universitetets mange aktiviteter?

Mye må i så fall gjøres. Trafikken må reduseres kraftig. Det må avklares hvordan metrobussen skal kjøre, og NTNU og Trondheim kommune må finne ut hvordan jugendbygningene kan rehabiliteres og tas i bruk på en fornuftig måte.

Skissen vi presenterer sammen med denne kommentaren er laget av arkitektstudentene Erik Hjelle Carlson og Alice Lødemel Sandberg og viser at det er mulig å lage en tiltalende universitetsplass ved Samfundet. Det vil skape ny og bedre kontakt mellom NTNU og byen.

Det trengs, for selv om Trondheim både kaller seg teknologihovedstad og universitetsby, har universitetsmiljøene i altfor stor grad levd sitt eget liv, uten tett kontakt med resten av byens innbyggere. Hvis universitetet legger publikumsrettet aktivitet fra Samfundet og sørover langs Elgeseter gate, vil de få en mye tettere kontakt med byens innbyggere.

Elgeseter gate vil dermed få nytt liv, noe som vil være en gevinst for byen. Samtidig vil det være viktig for NTNU. En sentral del av universitetenes oppgave er jo å formidle kunnskap til samfunnet de er en del av. Å styrke kontakten med byen var også en av målsetningene da planene om én campus tok form.

NTNU-ledelsen og regjeringen har bestemt at det nye universitetsområdet skal bygges vestover, mot St. Olavs hospital. NTNU-rektor Gunnar Bovim har i det siste sådd tvil om det er dette universitetsledelsen ønsker seg. Da bygningsrådet tirsdag i forrige uke sa at de ikke vil tillate at det bygges i Høyskoleparken, svarte Bovim med å si at det betyr «en dreining sørover».

Å bygge sørover i stedet for vestover, bryter både med rammene regjeringen har lagt og med NTNUs egen plan. En utbygging i områdene mot Lerkendal vil dessuten fjerne universitetet fra sentrum i stedet for å flytte det nærmere. Og kontakten med St. Olavs hospital blir ikke styrket, men svekket.

Universitetsledelsen er nok skuffet over bare å få lov til å bygge i parken fra Hesthagen opp mot platået på Gløshaugen, men det er mulig å lage forbindelseslinjer mellom Klæbuveien og Elgeseter gate på andre måter.

LES OGSÅ: Avmålte reaksjoner i NTNU-ledelsen

«En dreining sørover» handler også om at det blir dyrere å bygge i Elgeseter gate enn i parken og på andre eiendommer som NTNU eier. Samlingen av NTNU er likevel et så stort prosjekt at man ikke bare kan se på prislappen. Utbyggingen vil prege Trondheim i mange tiår framover. Mer liv i Elgeseter gate er i både kommunens og næringslivets interesse, så det er kanskje mulig å få til et spleiselag.

Hvis NTNU velger å bygge noe på egne eiendommer i sør, blir det desto viktigere at de setter preg på området rundt Samfundet. Trondheim og NTNU trenger en universitetsplass.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: NTNU må lokkes mot sentrum