Når du trenger hjelp i hverdagen, kan en ferietur til Engerdal være årets høydepunkt. Da må Trondheim kommune strekke seg veldig langt, slik at det blir tur.

«Vikarmangel stopper ferieturen til Anders», fortalte Adresseavisen fredag. Historien handler om Anders Løvdal (42), som i 20 år har vært på sommerferie på leirskole i Engerdal. Der har han vært sammen med John Engan og andre venner. De har fisket abbor, sik og gjedde og grillet fisken på bål.

Turen har vært et av svært få avbrekk fra hverdagen for brukerne av kommunens bo- og aktivitetstilbud. Vi forstår godt at det er veldig tungt, både for Anders, John og familiene deres, at turen blir avlyst i år. Vinterferien i Surnadal ble det heller ikke noe av. Etter to år med pandemi må det være ekstra vanskelig at høydepunktene i livet forsvinner.

Velferdsstaten skal ikke bare sørge for medisinsk behandling. Den skal også bidra til at alle får en akseptabel livskvalitet.

Hele helse- og velferdssektoren sliter i sommer med alvorlige bemanningsproblemer. Mangel på personale er også årsaken til at ledelsen ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud så sent som i midten av juni valgte å avlyse den årlige turen til Engerdal.

Familiene til Anders og John er likevel svært kritiske til avgjørelsen. Vi mener også det er grunn til å stille spørsmål ved om avlysningen var helt nødvendig.

For at turen skulle blitt gjennomført, mener Trondheim kommune at sju ansatte måtte ha vært med for å følge fire brukere. Kommunen må selvfølgelig følge reglene i arbeidslivet, men har ledelsen ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud undersøkt godt nok om det kunne finnes løsninger?

De som trenger hjelp med aktiviteter i sommer, har fått et lite plaster på såret. Etter forslag fra Ingrid Skjøtskift (H) bevilget formannskapet 250 000 kroner til gratis museumsbesøk for brukerne av bo- og aktivitetstilbudene.

Vi forstår samtidig at dette ikke kan veie opp for at sommerferien blir avlyst. Er det mulig å ta en runde til?