foto
Skissen viser hvordan høyblokka på Hallset kan bli dersom utbyggerne får bygge slik de ønsker. Foto: ARC ARKITEKTER AS/SAKSDOKUMENTENE TIL BYSTYRET

En total fallitterklæring fra det politiske Trondheim