foto
Kommuneoverlege Elizabeth Kimbell er bekymret. Kanskje vil hun og kommunedirektøren foreslå at politikerne enda en gang vedtar innstramminger for å begrense smitte. Foto: Richard Sagen

Skal livet bli normalt, må vi tåle risiko