I en kommentar publisert i Adressa 12. juli etterlyser Adresseavisens politiske redaktør Siv Sandvik tydeligere svar fra Høyre på hvordan vi vil styre byen hvis vi vinner valget neste høst.

Trondheim Høyre er godt i gang både med nominasjonsprosess og politisk program for neste periode.

Med utgangspunkt i sittende bystyregruppe kan vi likevel si noe om Høyres politiske budskap og ideologi. Høyre har gjennom de siste årene i bystyret flere ganger pekt på at det er for lavt ambisjonsnivå for tjenestetilbudet til byens innbyggere. Det må jobbes målrettet for bedre tjenester på alle områder, og spesielt innen helse og oppvekst. Tilbudene må også være lettere å tilpasse den enkelte tjenestemottakers behov. Vi i Høyre tror på større mangfold og valgfrihet i tjenestetilbudet. Vi er ambisiøse og utålmodige på innbyggernes vegne, og ønsker å prøve ut nye måter å løse fellesskapets oppgaver på, gjerne i samarbeid med byens kunnskapsmiljøer. Mennesker har ulike forutsetninger og behov, og derfor trenger de ulike tjenester for å kunne utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Høyre vet at verdier og inntekter må skapes før de kan brukes, derfor ønsker vi å legge bedre til rette for næringsutvikling i byen. Trondheim trenger flere ben å stå på og vi trenger i første rekke flere private arbeidsplasser. Vi må ha respekt for innbyggernes skattepenger og ikke sløse de ut på symbolpolitikk og dårlige løsninger som må rettes opp i etterkant.

For å kunne gi bedre tjenester til innbyggerne våre må vi enten ha høyere inntekter eller løse oppgavene på en bedre og billigere måte. Trondheim skal være en god by å bo i for alle, - gjennom hele livet.

OLAVSFEST: Adressa-samtalen 29. juli: Privatøkonom Endre Jo Reite og Arman Vestad, tidligere gjeldsoffer og økonomirådgiver: Nå blir det tøffere tider. Se hele programmet her.

I Trondheim har middelmådigheten rådet så lenge at folk ikke vet om noe annet. Vi er vant til huller i veiene, lite parkeringsplasser, dårlig grunnbemanning på byens helse-og velferdssentre, feriestengte barnehager, kriserapporter fra Boa, middelmådige skoleresultater, barn som ikke får de spesialpedagogiske tjenestene de trenger, stadig flere innbyggere uten fastlege, ett eneste produksjonskjøkken som leverer all mat til byens eldre, for mange ulike hjelpere og for få timer til den enkelte i hjemmetjenesten, en byutvikling som fremstår tilfeldig.

De styrende partiene i Trondheim er mer opptatt av nullvekstmål enn av tjenestetilbudet til innbyggerne. Vi i Høyre er mer opptatt av kvaliteten og innholdet i tjenestene. I all min tid i bystyret har vi diskutert et skyhøyt sykefravær i tjenesteytende kommunale enheter. Det sier noe om dårlige tjenester og dårlige arbeidsforhold. Folk blir ikke friskere eller får overskudd av å løpe beina av seg i et system som er mer opptatt av systemet og de økonomiske rammene enn av kvaliteten på tjenestene og trivselen på arbeidsplassene.

Høyre skal vinne valget neste høst, og for å greie det må vi fortelle en historie som folk kjenner seg igjen i og tror på. Rita Ottervik og hennes samarbeidspartnere har styrt byen i 19 år, i denne perioden har Trondheim og Trøndelag sakket akterut sammenlignet med andre byer og regioner. Høyre er mer enn klar til å ta over for å få fart på Trondheim og Trøndelag igjen.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe