foto
Det er uhørt at en må gå så langt som til media for at det eventuelt skjer endringer til det beste for den enkelte beboer., skriver Roald Aune i dette debattinnlegget. (Faksimile Adresseavisen 17. juli) Foto: faksimile

La de pårørende få senke skuldrene