De som ikke har vært på Brattørkaia på en stund, gjør lurt i å ta en tur for å se hvordan Trondheims nye bydel utvikler seg. Kjølelageret er revet. Gravemaskinene arbeider på spreng. Tomta ved Pirbadet der det omstridte nye kongresshotellet skal reise seg, er en kaotisk anleggsplass. Nordre avlastningsvei er for lengst tatt i bruk, om en måned åpner Rockheim. Mot slutten av neste år vil tverrforbindelsen fra jernbanestasjonen knytte Brattørkaia sammen med Midtbyen på en helt annen måte enn i dag.

Hvis alt går etter planen, blir DN rocksenterets nærmeste nabo. Med adresse Brattørkaia 15 vil de flytte inn i et bygningskompleks på 11000 kvadratmeter, sannsynligvis sommeren 2013. Vi som ved andre anledninger etterlyser mer langsiktig byplanlegging i Trondheim, har ikke så mye å klage over denne gangen.

Med sine snart 250 ansatte blir DN en utmerket leieboer på Brattørkaia. Direktoratet er arbeidsintensiv og kunnskapsbasert virksomhet. Det er akkurat den type arbeidsplasser denne bydelen skal fylles av. Mange liknende arbeidsplasser ligger allerede i nærheten, blant annet i Sintefs lokaler, og enda flere vil komme. Det går med andre ord etter planen på Brattøra. Utviklingen hittil er i tråd med kommunens intensjoner. De dreier seg om fortetting – og det trafikk- og miljømessig fornuftige i at flest mulig arbeidsplasser samles i tilknytning til gode kollektivtrafikktilbud.

Men det er en hake ved det hele. De sentrale delene av Brattørkaia er planlagt uten boliger. Det betyr at bydelen kan bli liggende nokså øde på kveldstid. Riktignok vil både Pirbadet, det nye hotellet og til en viss grad Rockheim drive publikumsrettet virksomhet etter vanlig arbeidstid. Hvis vi skal få en bydel med et yrende folkeliv, trengs det likevel mer. Publikum må få gode grunner til å oppholde seg på kaia. Forleden dag ble det lansert tanker om et akvarium utenfor Pirbadet. Kanskje er det i den retning utbyggerne bør tenke. I tillegg til arbeidsplasser og båttransport, trenger Brattørkaia flere attraksjoner.

Alt dette må ses i en mer langsiktig sammenheng. I løpet av kanskje ti, 15 år vil Jernbaneverkets godsterminal bli flyttet vekk fra området. Da blir det frigjort store arealer, og det er på tide å tenke gjennom hva de skal brukes til. Det som gjøres på Brattørkaia i dag, i morgen og neste år, vil legge føringer for utviklingen i et stort nabolag langs hele sjøsiden. Der blir det plass til både boliger og mye annen aktivitet.

Hvis vi ser bort fra det høye kongresshotellet, som vil bli en torn i øyet på mange, er utviklingen hittil lovende. Men utbyggingen på Brattørkaia går så fort at de som bestemmer må holde tunga beint i munnen.

trygve.lundemo@adresseavisen.no

foto
Omtrent slik kan Brattørkaia se ut om få år. Tverrforbindelsen kommer inn midt på bildet. Bygningen som etter planen skal romme Direktoratet for naturforvaltning, er tegnet inn vegg i vegg med Rockheim. Illustrasjon: PER KNUTSEN ARKITEKTER