foto
Språket er ikke så enkelt, spesielt hvis du ikke henger med i nye språkuttrykk og forkortelser. OMS er for en forkortelse for oljemasse i Stavanger, men for mange unge betyr det «One night stand». Foto: SHUTTERSTOCK

OMG. For et språk!