Norsk politi står midt oppe i en reform som er nødvendig. Men når volds- og sedelighetssaker blir liggende i en skuff, tyder det på at politiet ikke har håndtert reformen godt nok.

NRK har de siste dagene satt søkelys på situasjonen i politiet over hele landet. Fra en rekke politidistrikt meldes det om stor arbeidsbelastning og problemer med å sikre nok ressurser til å etterforske alvorlige straffesaker. Bistandsadvokat Inger Marie Støen sier til NRK at hun opplever at klienter angrer på at de har anmeldt overgrep fordi etterforskningen tar så lang tid.

Fra politihold har det lenge vært fremsatt krav om mer ressurser til etaten. Samtidig får den omstridte nærpolitireformen, som et bredt flertall på Stortinget vedtok i 2015, mye av skylden for de utfordringene politiet nå står oppe i. Det er en for enkel forklaring.

Hensikten med politireformen er å skape et politi som er bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget de er satt til. Reformen er godt faglig begrunnet. Færre, men større kontorer skal gi bedre kompetanse, større fleksibilitet og flere patruljer ute blant folk. I en slik omstillingsprosess vil det være utfordringer. Men alle utfordringer kan ikke løses ved å tilføre mer penger hele tiden.

Likevel er det grunn til å bli bekymret når mange kvinner sier de opplever manglende etterforskning og prioritering fra politiet side føles som en tilleggsbelastning. Vi må kunne forvente at politiet, selv om de er inne i en omstillingsprosess, klarer å opprettholde et aktivitetsnivå som sikrer at de som utsettes for alvorlig kriminalitet, føler at de blir tatt på alvor.

Omstillingsprosesser krever mye av dem som er satt til å lede dem. Politidirektoratet har måtte tåle mye kritikk for måten de jobber på. Det hviler et særlig ansvar på direktoratet for å få gjennomført refomen etter Stortingets intensjoner. På veien mot et bedre og mer effektivt politi må direktoratet være oppmerksomme på positive og negative effekter, og sørge for at politiet klarer å løse de oppgavene de er satt til i hverdagen, samtidig som de omstilles til en ny virkelighet.