foto
Cathrine Bang Hellum vært vært tilgjengelig for samtaler med pasienter og pårørende ved St. Olavs hospital, som den første sekulære samtalepartneren ved et sykehus i Norge. Foto: Bård Sande

Nå har vi mistet Norges eneste sykehushumanist. Det kan vi ikke akseptere