foto
Mindre biltrafikk er nødvendig, og vi støtter prøveprosjektet som har omgjort Olav Tryggvason til miljøgate. Samtidig er ikke sikkerheten helt god når gata reguleres med blinkende, gule lys. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Miljøgata må bli mer trafikksikker