Kinesiske selskaper bør ikke levere teknologi til det norske telenettet.

Når du åpner en snapchat-melding, har bildet sannsynligvis tatt veien om teknologi laget av det kinesiske selskapet Huawei. Selskapet står bak store deler av det norske 4G-nettet. Det er problematisk. Norge har ikke et sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina, og PST advarer mot kinesisk etterretningsvirksomhet i Norge.

Selv om Huaweis arbeid med det norske telenettet ikke utgjør en sikkerhetstrussel nå, er det grunn til å være bekymret for hva som vil skje når dagens 4G-nett erstattes med et langt mer kraftfullt 5G-nett. I 2017 innførte Kina en lov som sier at «enhver organisasjon eller medborger skal støtte og samarbeide med landets etterforskningsarbeid». Hva som ligger i formuleringen, er uklart, men det framstår som en oppfordring til spionasje. Det er en god grunn til å ikke gi Huawei nye kontrakter.

Både USA og Australia har forbudt Huawei å bygge mobilnett av sikkerhetsgrunner. USA har antakelig ikke bare sikkerhet i tankene, siden de konkurrerer med Kina om å være først ute med 5G-teknologi. I Australia er det konkrete grunner til bekymring for kinesisk innblanding. I fjor sa Australias daværende statsminister Malcolm Turnbull at fremmede makter «forsøkte å påvirke politiske prosesser på stadig mer sofistikerte måter» og viste til «urovekkende rapporter om kinesisk påvirkning».

LES LEDEREN: Norges sikkerhet må ikke gå for lut og kaldt vann

Det framstår som sannsynlig at framtidens nødnett vil benytte 5G-teknologi. Eksperter mener dessuten at innføringen av 5G vil føre til at «tingenes internett» eksploderer. Kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner og verktøy kan i så fall kobles til nettet. Informasjon om matvaner, strømforbruk og annen sensitiv informasjon kan i så fall sendes gjennom mobilnettet. Tanken på at et slikt nett blir bygget av et land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, er urovekkende.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa til tek.no at departementet skal vurdere «utstyr i norske telenett fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med» i arbeidet med en ny sikkerhetslov. Hans etterfølger Jon-Georg Dale (Frp) bør følge opp. Selv om Kina er en viktig handelspartner for Norge, trenger vi ikke la dem bygge kritisk infrastuktur.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter