Byplanleggere og politikere i Trondheim bør tenke seg godt om før de vedtar å rive gamle gårder i Elgeseter gate.

foto
Foto: Nils H Toldnes, Adresseavisen

Gaten er innfartsåre til Midtbyen fra sør. Byplanleggerne i kommunen arbeider med en oppgradering av Elgeseter gate. Den skal bli mer miljøvennlig og er et hovedelement i byens «kunnskapsakse» mellom Gløshaugen og St. Olavs Hospital.

For å gjøre plass til en boulevard med en gatebredde på 34 meter, er det meningen å rive tre gamle bygårder. Sterke stemmer har særlig tatt til orde for å bevare nummer 30b, en hjørnegård fra 1914. Vi tenker ofte ikke over at Trondheim har nesten like mange bygninger i jugendstil som Ålesund. Den ett hundre år gamle bygningen er et viktig historisk byggverk i Trondheim som jugendby.

Byantikvaren mener at Elgeseter gate 30b har «høy antikvarisk egenverdi». I en kronikk i Adresseavisen påpekte byantikvar Gunnar Houen nylig at gården, som har inneholdt både forretning og studentboliger, fortsatt har høy bruksverdi. Til tross for at den har vært rivningstruet og har stått tom i rundt tretti år, har bygningen fortsatt høy teknisk og håndverksmessig kvalitet.

Men en 64 år gammel reguleringsplan sier at den og de to øvrige gårdene må bort fordi trafikken skal frem. Planen ble til i en tid da hensynet til bilismen var større enn hensynet til historiske og miljømessige verdier. Ikke minst burde byens planleggere ha lært en lekse av historien til Bakklandet og Møllenberg, slik tre arkitekter før helgen påpekte i en kronikk hos oss. Det er i dag vanskelig å tenke seg Trondheim uten de særpregede, vakre bydelene som en gang skulle rives for å gi plass til firefelts motorvei. Takket være et sterkt folkelig engasjement, gjorde politikerne helomvending. Den karakteristiske trehusbebyggelsen ble bevart.

Det er ennå tid til å redde gårdene i Elgeseter gate. For kreative hoder finnes det mange muligheter til å gjøre den blivende miljøgaten enda mer spennende og mangfoldig, slik de tre arkitektene skisserte i kronikken. Vi kan heller ikke se behovet for 34 meters gatebredde, når gaten likevel snevres inn ved Elgeseter bru. Trondheim har en tvilsom forhistorie som byen der «gammel skit» ble revet.

La ikke den dårlige historien gjenta seg.