Legg i rør, Tord!

Å yppe til omkamp om vernede vassdrag er å be om bråk. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er ikke skuggeredd.

Mens vi venter på omkamp om vindkraft på Fosen, har Tord Lien satt døren vidåpen for å legge vernede vassdrag i rør. Argumentet for er at det gir mer energi. Hadde alle vernede vassdrag i Trøndelag vært fullt utnyttet, ville det halvert energiunderskuddet i regionen. Argumentene imot lar seg ikke sammenfatte i noen få setninger. Men bråk det vil det bli. Vern av vassdrag er blant det siste som er absolutt hellig. Du banner ikke i ei kirke. Og du legger ikke vernede vassdrag i rør.