Police officers stand outside a Coop store after a deadly attack in Kongsberg, Norway October 14, 2021. REUTERS/Victoria Klesty  Foto: STAFF

Lærdom av tragedien i Kongsberg

De groteske drapene i Kongsberg reiser en rekke spørsmål.


De groteske drapene på fem personer i Kongsberg onsdag kveld har rystet hele nasjonen og gitt bergstaden i Lågendalen plass i nyhetsbildet over store deler av verden. Det er mange spørsmål og spekulasjoner som reises etter en så forferdelig hendelse. Derfor var det godt å se at politimester Ole B. Sæverud på pressekonferanse torsdag morgen var klar på at politiet har noe å lære av massemordet, både når det gjelder å forebygge og hvordan en slik hendelse håndteres rent operativt.

Om drapene i Kongsberg kan klassifiseres som en terrorhandling, får etterforskningen vise, selv om det torsdag kunne se sånn ut. At gjerningsmannen var en dansk statsborger og islamsk konvertitt som politiet hadde fått bekymringsmeldinger om på grunn av radikalisering, gir naturlig nok sterk grobunn for teorier om drapsmannen og motiv.

Den føderale etterforskningsetaten i USA, FBI, definerer det som massemord når en gjerningsmann i en hendelse dreper mer enn fire personer. Politimester Sæverud sa torsdag morgen at politiet har lært mye både av 22. juli-terroren i 2011 og av terrorangrepet på Al-Noor-moskeen i 2019.

Politimesteren la til at det vil være læringspunkt også av drapene i Kongsberg. Han trakk fram to av punktene som det sikkert vil bli mye debatt om i tida framover: Hvordan bli bedre i stand til å forebygge, og hvordan kan politiet reagere mest mulig effektivt når alarmen går i et slikt tilfelle.

Fire kvinner og en mann ble drept på grotesk vis. Våre tanker går til de berørte. Ifølge politimester Sæverud ble trolig alle drept etter at politiet var i kontakt med gjerningsmannen. Derfor vil mange rette søkelys mot politiets handlemåte fram til pågripelse. Vi vil likevel advare mot forhastede konklusjoner i en sak hvor vi ennå ikke vet mye om gjerningsmann eller hendelsesforløp. At han er en «kjenning» av politiet som i fjor ifølge Aftenposten fikk besøksforbud mot sine foreldre, gjør at det er mange spørsmål som politiet må belyse i denne saken.