Foto: Anne Liv Ekroll, NRK

Gjerne flere dialekter på nyhetene

Norge har et stort mangfold av dialekter, noe som er en språklig berikelse. Derfor er det fint om dialektene blir mer brukt, også i NRK.

De siste dagene har det oppstått en debatt om dialektbruk i NRK-nyhetene. NRK har en regel om at nyhetsopplesere skal snakke normert bokmål eller nynorsk, men én medarbeider fikk i 2009 innvilget en søknad om å snakke dialekt i Dagsrevyen, og en annen får nå snakke dialekt i nyhetssendingene.

Hun heter Eline Buvarp Aardal (bildet) og kommer fra Namdalseid. Dermed blir det mer trøndersk i NRK-nyhetene enn tidligere. Det har vi ingenting imot. Vi hadde til og med gitt tommel opp om en bergenser hadde fått lov til å snakke dialekt i nyhetssendingene. Det er naturlig at statskanalen gjenspeiler den store dialektrikdommen her i landet.

LES OGSÅ: Dette sier Aardal om hvorfor hun vil snakke dialekt

Heldigvis har dialektene fått en mye større plass både i NRK og i andre etermedier de siste åra. I enkelte TV-serier leter de bevisst etter skuespillere som snakker dialekt. Det er bra, for det bidrar til å svekke den sterke Oslo-dominansen.

Vi forstår at NRK har ulike regler for dialektbruk i nyhetssendinger med og uten manus. Alle skal forstå det som blir sagt i nyhetene, og typiske dialektord som er vanskelige å forstå, bør unngås.

Likevel tviler vi sterkt på at nyheter på trøndersk, bergensk eller nordnorsk vil bli et problem. Bevisst ordbruk er nødvendig uansett, og medarbeiderne vil være opptatt av å bli forstått. Dialekt i nyhetene kan dessuten føre til at de snakker mer naturlig, noe som er en fordel for formidlingen. Både bokmål og nynorsk er skriftspråk, ikke talespråk.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Ja til dialekt, også på nyhetene

Noregs Mållag reagerer negativt på at NRK åpner for dialekter i nyhetene. De frykter at det vil føre til at færre snakker normert, korrekt nynorsk. Vi er enig i at det er viktig å slå ring om nynorsk. Det er en berikelse for det norske språket at vi har to målformer, og NRK har et spesielt ansvar i så måte.

Men dialekter i nyhetene vil ikke svekke nynorskens stilling. Det kan tvert imot føre til at flere setter pris på språklig mangfold, noe som i neste omgang kan bli en fordel for nynorsken.