Beboere på Hammersborg og ellers i Trondheim risikerer å betale mer i eiendomsskatt selv om regjeringen kutter i den.  Foto: Morten Antonsen

En mer rettferdig eiendomsskatt

Eiendomsskatt er upopulært, særlig når den øker. Den var likevel ikke mer rettferdig før årets omlegging i Trondheim.

Hvis du er prinsipielt imot eiendomsskatt, er det naturlig å være svært kritisk til en kraftig økning av den. Mange huseiere i Trondheim opplever betydelig økning av eiendomsskatten i år og flere raser mot det. Vi hører mindre fra de nesten like mange som har fått nedgang i eiendomsskatt etter ny beregningsmåte. Urimeligheter bør rettes opp, men grovt sett er ikke det nye systemet mindre rettferdig enn det gamle.

Det er verdt å diskutere det samlede skattetrykket, samt størrelsen på fradrag og promille ved beregning av eiendomsskatt. Bakgrunnen for endringen for huseiere i Trondheim i år, er ironisk nok at Fremskrittspartiet i avtale med regjeringspartiene fikk gjennomslag for å senke taket på eiendomsskatt fra fem til fire promille. Det kunne ha redusert kommunens inntekter med anslagsvis 110 millioner kroner i året. I stedet har Trondheim, i liket med flere kommuner, valgt å bytte takstgrunnlag. I Trondheim fra egne gamle takster fra 2004 til Skatteetatens mer oppdaterte verdivurdering av boliger. Slik hentes inntektstapet inn igjen.

Boligprisene har ikke stått stille siden 2004, for å si det forsiktig. Derfor har nok det forrige takstgrunnlaget for eiendomsskatt vært mer urettferdig enn det nye. Vi oppfordrer alle som har fått ny takst som overskrider boligverdien til å protestere. Slike urimeligheter må rettes opp. De som har fått en takst som ligner mer på boligens verdi enn før, har en dårligere sak. Skatteetatens takster skal etter planen brukes i to år i Trondheim, fram til kommunen får gjort ny, egen taksering. Det vil forhåpentligvis rette opp noen av de ulogiske skjevhetene som Adresseavisen har skrevet om i det siste.

Lønnsinntekt skattlegges mer enn eiendom og andre inntekter eller verdier i Norge. Hvis vi skal ha eiendomsskatt, er det ikke unaturlig at den tar utgangspunkt i eiendommens verdi. Det er faktisk det mest rettferdige. Eiendomsskatt er som skatter flest upopulære hos dem de treffer. Fremskrittspartiets avtale om å senke eiendomsskatten har paradoksalt nok ført til at 26 000 eiendommer i Trondheim får en betydelig skatteskjerpelse. Det er selvfølgelig ikke populært, men helt urettferdig er det ikke.