Foto: Netflix, Ethos

Tyrkia svikter i kampen mot vold mot kvinner

Et skadelig knefall for høyrenasjonale og islamistiske krefter.


Det er et mørkt, ironisk skjær over at Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner kalles Istanbul-konvensjonen. I helga meldte nemlig Tyrkia seg ut av konvensjonen, som trådte i kraft i 2014 og ble ratifisert av Norge i 2017. Tyrkias utmeldelse er både et dårlig signal i arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner generelt, og for utviklingen i Tyrkia spesielt.

I helga demonstrerte tusenvis av kvinner i Tyrkia. Landets beslutning om å melde seg ut av konvensjonen, har fått sterk kritikk fra EU, USA og menneskerettsorganisasjoner. Bare hittil i år har kvinnerettighetsorganisasjoner dokumentert over 70 drap på kvinner i Tyrkia. Vold i hjemmet er dessverre et av samfunnsproblemene som ser ut til å øke under pandemien. Den demonstrative utmeldelsen Tyrkia foretok i helga, er et dårlig timet tilbakeslag for likestillingskampen i landet og i EU.

Noe av splittelsen i det tyrkiske samfunnet for tida, mellom tradisjon og modernitet, illustreres i den gode tyrkiske tv-serien «Ethos», som vises på Netflix. Strømmetjenesten kansellerte nylig en annen tyrkisk tv-serie under planlegging, etter protester fra myndighetene i Tyrkia mot en homofil rollefigur. Tyrkias utmeldelse av en konvensjon som skal beskytte kvinner mot vold, er et knefall for retorikken fra høyrenasjonale og islamistiske krefter i landet. De hevder at konvensjonen strider mot landets familieverdier.

Vold mot kvinner er ingen familieverdi. Det må bekjempes og ikke skjules under dekke av tradisjon. Dessverre er Tyrkias president og tidligere statsminister Recep Tayyip Erdogan i dårlig selskap i denne saken. Også Polen har truet med å trekke seg fra konvensjonen. Også der brukes kjønnsideologi som argument mot en konvensjon som handler om vold mot kvinner og vold i hjemmet.

Det er viktig at Europa og Norge står opp mot forsøk på å svekke arbeidet for likestilling og menneskerettigheter under dekke av tradisjon, nasjonalisme og religion. Det er ikke internasjonalt arbeid og lover mot vold i hjemmet som ødelegger familier. Vold i hjemmet derimot, ødelegger familier. Det bør Tyrkia få høre, også fra norske myndigheter.