kommunaldirektør Einar Aassved Hansen  Foto: Morten Antonsen

Kommuneledelsen bør sørge for full åpenhet

Saksbehandlere i Trondheim kommune registrerer ikke hvilke verv og økonomiske interesser de har. Det er ledelsens ansvar å sørge for at det blir gjort.

Adresseavisen fortalte onsdag at bortsett fra bygningssjefen, har ingen av de vel 120 ansatte på byplankontoret og byggesakskontoret i Trondheim kommune registrert hvilke verv og økonomiske interesser de har i Styrevervregisteret. Det er kommunenes interesseorganisasjon KS som har opprettet dette registeret.

Hensikten er at alle skal kunne kontrollere om de som tar avgjørelser og gir råd, har en egeninteresse i sakene de behandler. Som KS selv skriver: «For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om roller enkeltpersoner har.»

De som arbeider med byplan- og byggesaker, behandler en rekke søknader om stort og smått. Det kan være alt fra store byggeprosjekter til små påbygg. Saksbehandlerne kartlegger fakta, men de gir også råd til politikerne, som ofte følger rådene de får. De ansatte har med andre ord stor makt.

LES OGSÅ: Fikk byggetillatelse igjen etter ny klagebehandling

De kan også innvilge eller avslå søknader uten at de blir politisk behandlet. Dermed oppstår en rekke klagesaker som politikerne må ta stilling til. Kommende tirsdag skal bygningsrådet behandle nærmere 30 slike klager.

Vi har ingen grunn til å tro at saksbehandlernes personlige interesser ofte påvirker jobben de gjør. Men kommunens kontrollutvalg har tidligere kritisert håndteringen av habilitet i konkrete saker, og det kan lett oppstå mistanke om at enkelte saksbehandlere ikke er nøytrale.

LES OGSÅ: Habilitet og etiske retningslinjer sto sentralt i Kystad-saken

Derfor er det viktig at de er helt åpne om verv og økonomiske interesser og at slike opplysninger er tilgjengelige for offentligheten i et åpent register. Dette vil også være en fordel for de ansatte, som da vil slippe uberettigede mistanker.

Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen sier til Adresseavisen at kommuneledelsen ikke har oppfordret de ansatte til å registrere private interesser i Styrevervregisteret. Det tyder på at prinsippene omkring habilitet ikke er godt nok forankret i kommuneledelsen. De bør snarest komme med en klar oppfordring til ansatte som tar avgjørelser i saker som angår andre, om at de registrere sine private interesser.

Les flere lederartikler her