Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Gode grunner til å avlyse årets eksamener

I snart ett år har vi hatt unntakstilstand i Norge. Unntakstilstand fører til at problematiske tiltak blir nødvendige – som å avlyse eksamener.

Både Utdanningsdirektoratet, elevorganisasjonene og et stort antall rektorer går inn for å avlyse vårens eksamener i tiende klasse og på videregående skoler. Eksamener har stor verdi, og vi skulle gjerne sett at de kunne blitt gjennomført. Men situasjonen i koronatida har ført til store ulikheter i undervisningen omkring i landet og på ulike skoler. Derfor støtter vi dem som mener årets eksamener ikke bør gjennomføres.

Adresseavisen skriver i dag om en fersk undersøkelse som ei gruppe skoleforskere på NTNU har gjennomført og som gir nedslående resultater. Den viser at undervisningen under pandemien har gjort mange elever på videregående skole ensomme og utrygge. De føler at de blir overlatt til seg selv.

LES OGSÅ LEDEREN: Matematikkeksamen bør ikke gå som planlagt

Professor Lise Vikan Sandvik ved Institutt for lærerutdanning har et viktig poeng når hun sier at digital skole fører til større ulikheter mellom elevene. Digital undervisning passer best for de skolesterke.

En av skolenes viktigste oppgaver har i mange år vært å motvirke sosiale forskjeller. Likevel er det fortsatt slik at elever med foreldre som har god økonomi og/eller høy utdanning, får best karakterer.

På skoler som har hatt mye hjemmeundervisning det siste året, er disse forskjellene sannsynligvis blitt enda større. Eksamen vil forsterke forskjellene enda mer. Eksamen kan dessuten bli urettferdig ved at elever fra skoler med lite eller ingen hjemmeundervisning stiller bedre forberedt enn elever som har vært mye hjemme.

LES OGSÅ: FHI advarer mot mer hjemmeskole

Det er beklagelig at så mye taler for å avlyse årets eksamener. De har vanligvis stor verdi, siden elevenes kunnskaper blir målt ut fra nasjonale kriterier, slik at elever fra ulike skoler får sammenliknbare karakterer. Det er en fordel når elever fra hele landet skal konkurrere om å komme inn på videre utdanning. Eksamener kan også virke motiverende.

Hvis regjeringen avlyser vårens eksamener, blir standpunktkarakterene enda viktigere enn ellers. Elever og lærere får dermed et ekstra ansvar. Pandemien har ført til at de er hardt presset fra før. Derfor håper vi undervisningen blir så normal som mulig fram til sommerferien.