Trøndelagsmøtet 2019 Heidi Bjerkan, Credo Torger Haugen, Namsen Salmon and Train experience Håvard Gausen, Inderøy slakteri AS Foto: Rune Petter Ness  Foto: Rune Petter Ness

Dagens Trøndelagsmøte er tidenes viktigste

Hver januar de siste ti årene har toppene i trøndersk politikk, nærings- og organisasjonsliv troppet opp på Trøndelagsmøtet. Selv om selvskrytet noen ganger har tatt overhånd, har institusjonen vært viktig for regionen.

Dagens heldigitale samling bør bli det mest betydningsfulle Trøndelagsmøtet siden starten i 2010.

Trøndelag og resten av landet står overfor enorme utfordringer. Tiltakene i kjølvannet av koronapandemien har kostet tusenvis av trøndere jobbene sine. Forskjellene mellom folk forsterkes.

Samtidig har vi sett hvor avhengige store deler av industrien er av utenlandsk arbeidskraft. På toppen av det hele truer den globale klimakrisen, og næringslivet står overfor en formidabel omstilling.

I en kronikk i Adresseavisen i dag trekker statsminister Erna Solberg (H) fram hvordan trønderske bedrifter, som InnovArena i Nærøysund, fører an i dette arbeidet. Vi stiller oss bak skrytet, men etterlyser også mer drahjelp fra statlig hold.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Koronakrisen har vært en forskjellsmaskin

Stortingsflertallets rause koronakrisemilliarder til oljenæringen fikk støttepakken for grønn omstilling til å blekne i sammenligning. EU og andre europeiske land har vært langt flinkere enn Norge til å bruke krisepakkene offensivt i det grønne skiftet.

Tema på dagens møte er «Veien videre», og vi håper beslutningstakerne benytter anledningen til å finne konkrete løsninger for vår region. Nå haster det mest å stable næringslivet på beina igjen, slik at folk som har mistet jobbene sine, kan få dem tilbake.

Men som Nav påpeker i dagens avis, vil mangel på arbeidskraft og kompetanse raskt bli den største utfordringen for trøndersk næringsliv når samfunnet åpner opp igjen.

Her må næringslivet, Nav, arbeidslivorganisasjoner og politikere jobbe sammen, på tvers av kommunegrensene. Oppgaven er todelt: Folk som i dag står utenfor, må få den kompetansen som kreves for å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Skal vi lykkes, må vi samarbeide enda bedre

Og våre kommuner og næringsliv må framstå som attraktive for innflyttere. Trøndelag vil ikke lykkes om intern kniving går på bekostning av et felles løft for hele regionen.