Bent Høie  Foto: Jil Yngland

Viktig korona-varsko fra kommunelegene

Norske kommuneoverleger sitter som på nåler. De er stadig nervøse for at regjeringen i full fart skal legge fram nye koronatiltak som de ikke er forberedt på. Informasjonen har vært altfor dårlig.

Vi forstår at det kan være nødvendig å endre smittevernregler på kort varsel. Viruset er uforutsigelig, og tiltakene må stadig justeres. Men god informasjon er svært viktig i kampen mot korona, ikke minst overfor kommuneoverlegene. De har tett kontakt med innbyggerne.

59 kommuneoverleger skrev i forrige uke et sterkt kritisk innlegg på NRKs debattsider. Kommuneoverlegene i Trondheim og sju andre trønderske kommuner var blant dem.

«Manglende informasjon fra sentrale helsemyndigheter gjør kommunenes arbeid med lokalt smittevern og beredskap vanskeligere», skriver legene. De mener dårlig informasjon fra sentralt hold kan føre til at kommunene blir usikre. Det kan igjen svekke tilliten til lokale helsemyndigheter.

Legene skriver at informasjonen kommer gjennom pressekonferanser som de ofte ikke får noe forvarsel om. Sjelden eller aldri blir det samtidig sendt ut presis informasjon til kommuneoverlegene.

De sammenlikner informasjonen fra myndighetene med «Joker Nord», et fast innslag i humorprogrammet «Team Antonsen» på NRK, der tall og regler endret seg hele tiden.

LES OGSÅ LEDEREN: Skolene burde fått beskjed mye tidligere

Helseminister Bent Høie (H) har i et innlegg i NRK indirekte innrømmet at kritikken har noe for seg. Han gir nå Helsedirektoratet et oppdrag om å sørge for at kommuneoverlegene får bedre informasjon. Situasjonen bør dermed endre seg raskt.

Vi kan ikke risikere at dårlig informasjonsflyt til kommunene svekker innbyggernes vilje til å følge tiltakene som iverksettes. Vi berømmer legene for at de tør si fra. Uten åpenhet og konstruktiv kritikk risikerer vi et smittervernsystem som verken er effektivt eller innbyr til tillit.

God og tydelig informasjon til alle og ikke minst til kommuneoverlegene er viktig for at vi skal klare å stå løpet ut. Sammen med helsearbeiderne omkring i landet står kommuneoverlegene i første linje i smittevernarbeidet overfor hver enkelt av oss.