Julemarked på Torvet på kveldstid  Foto: Håvard Jensen

Høytid for omsorg og omtanke

Vi går inn i ei jul vi aldri har opplevd maken til. Det betyr at vi i dag og i dagene framover må ha to tanker lenger framme i bevisstheten enn noen gang. Vi må både ta vare på hverandre og være nøye med smittevernet.

Vi har lenge visst at jula 2020 blir annerledes. Nå viser det seg at smittetallene i Trondheim og andre steder i Trøndelag de siste dagene legger en enda større demper på feiringen enn vi var forberedt på.

Det er bare noen uker siden Trøndelag var den grønneste regionen i Europa. De siste dagene har vi hatt den største smitteøkningen i Norge. Kanskje ble vi for optimistiske da det gikk så bra, samtidig som vi fikk gode vaksinenyheter. Norge skal starte vaksineringen tredje juledag.

For noen av oss, da smittetallene var på det laveste, ble kanskje den berømmelige meteren litt kortere enn den skulle vært. Noen mener også at Trondheim kommune burde ha strammet inn mer enn de gjorde. Men koronaen har vist at smittespredningen er uforutsigelig.

Trønderske kommuner har dessuten fulgt helsemyndighetenes råd om smittevern. Det er helsemyndighetene som vet mest om pandemien, og det er problematisk å innføre strengere begrensninger på folks frihet enn de anbefaler. Hvis smittetallene ikke går ned, kan det likevel bli nødvendig å stramme inn mer.

Tiltakene har vært en vanskelig balansegang helt siden smitten begynte å spre seg i Norge for ti måneder siden. Strengt smittevern har vært helt nødvendig, men det har også ført til høye kostnader på andre områder. Vi har fått mange flere permitterte og arbeidsledige, og unntakstilstanden har ført til mer ensomhet og flere psykiske problemer.

Det siste kan hver enkelt forsøke å gjøre noe med i jula. I det helt spesielle året 2020, under ei høytid som tradisjonelt er preget av samvær med familien, er det viktigere enn noen gang å huske at mange ikke har noen familie å feire sammen med.

Når vi nå ønsker alle våre lesere god jul, minner vi om at vi går inn i ei kristen høytid som ikke minst er ei tid for omsorg og omtanke for andre.