Mist ønsker å slå sammen Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Munkegata og Trondheim Kunstmuseum i Bispegata.  Foto: Christine Schefte

Kunst trenger bygg, men ikke glem de gamle

Det er bra at museumsdebatten i Trondheim ikke bare handler om nybygg, men også de gamle. Kostbart blir det uansett.

Mange av debattene om byutvikling i Trondheim handler naturlig nok om mer eller mindre gamle hus som vurderes revet, og nye hus som planlegges eller er under bygging. Derfor er det grunn til å glede seg over at den store museumsdebatten i Trondheim er i ferd med å dreie engasjert i flere retninger. Behovet for et eventuelt nytt bygg som kan samle to av byens flotteste museum, har skapt debatt i våre spalter: Om hva som eventuelt skal og kan gjøres med de eksisterende byggene til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Adresseavisens gjestekommentator, kunsthistoriker Daniel Johansen, skrev i forrige uke om verdien, ikke minst miljømessig, av gjenbruk av offentlige bygninger. Hans innspill går rett inn i debatten som har rullet i flere år, siden de første planene for et sammenslått museum som rommer både Kunstindustrimuseet og Kunstmuseet ble presentert i 2018.

Drømmen om et nybygg med betydelig statlig økonomisk bidrag har til en viss grad overskygget spørsmålet om hva som skal skje med museenes eksisterende og sterkt bevaringsverdige bygg. Den gordiske knuten består i at de eksisterende museumsbyggene i Bispegata og Munkegata er for små, samtidig som særlig Kunstindustrimuseet har et dramatisk vedlikeholdsbehov. Også i museumssektoren synes det enda vanskeligere å få støtte til jevnlig vedlikehold enn til nye prosjekt.

Det kan se ut som Trondheim har havnet i en dobbel museumsskvis. Det er klart behov for å utvikle de to institusjonene slik at deres unike samlinger og innhold kan nå langt flere. Samtidig er byggene severdigheter i seg selv. Det som er helt sikkert, er at det kommer til å bli kostbart uansett, enten det tas utgangspunkt i eksisterende bygg eller satses på å bygge nytt.

Økonomisk ligger dette an til å bli den største kultursaken i Trondheim i nyere tid. Om den resulterer i et felles nybygg, vil det være helt uansvarlig om det skjer uten at det er en kulturpolitisk forsvarlig plan for hva som skal skje med de flotte byggene i Munkegata og Bispegata. Det er ingen enkle og mange potensielt dårlige løsninger i denne saken. Byen trenger et løft i museumssektoren. Det vil neppe skje uten en samlet og helst samlende plan for såvel utvikling som bevaring.