Trondheim 14. august 2020 May Iren Talgø tar koronatest på Trondheims befolkning.  Foto: Morten Antonsen

Mange fortjener ros for godt smittevern

Trondheim framstår som et forbilde for andre storbyer i kampen mot korona. Mens Oslo og Bergen sliter med smittetall som øker, er tallene mye lavere i Trondheim.

Både i Oslo og Bergen har det de siste 14 dagene vært nesten sju ganger flere smittede per 100 000 innbyggere. Stavanger har klart å holde smittetallene nede, men også de har høyere tall enn Trondheim.

Byens befolkning, helsemyndighetene og Trondheim kommune har gjort en formidabel innsats helt siden koronakrisen rammet oss i mars. Derfor er hverdagen noe mer normal enn i andre storbyer. Derfor gjelder det å passe på smittevernet, slik at situasjonen ikke forverrer seg.

LES OGSÅ: Smittesituasjonen i Trøndelag de sju siste dagene

Oslo-området og Bergen er den siste tiden blitt nødt til å innføre svært strenge tiltak. Oslo har innført full skjenkestopp av alkohol. I Bergen er det blant annet forbud mot private sammenkomster med over fem personer, inkludert dem som bor i boligen.

I Trondheim er det riktignok blitt påbudt med munnbind i kollektivtrafikken i rush-tida, men tiltakene her er mye mildere enn i byene som er hardest rammet. Det kan føre til at næringslivet, utelivet og kulturlivet blir mindre skadelidende i Trondheim.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sier til Adresseavisen at arbeidet med smittesporing kan være en av årsakene til at det har gått bra. Mange i helsesektoren har gjort en verdifull jobb, og kommunen fortjener ros for at de har håndtert situasjonen på en fornuftig måte.

Vi vil også rose studentene. Til tross for en del festbråk, har det store flertallet av dem tatt smittevernet alvorlig. I Bergen har mye smitte spredt seg blant studentene. Her i byen har smittetallene blant studentene vært lavere enn i resten av befolkningen.

Trondheim har også andre fordeler. Vi bor ikke så tett som mange gjør i Oslo, og det kan være enklere å nå ut med informasjon til alle.

Men lave smittetall gir oss ingen grunn til å slappe av. Snarere tvert imot, for smitten kan fort blusse opp. Godt smittevern er en fordel for alle, siden det fører til at livet raskere blir mer normalt.

LES OGSÅ: Busspassasjerene får ros for munnbindbruk