Prosjektdirektør Arve Heggem og prosjektleder Oddvar Reiten i Obos på Ladebyhagen.  Foto: Vegard Eggen

Må bli enklere å komme inn på boligmarkedet

Vi er i ferd med å få et alvorlig klasseskille på boligmarkedet. Skillet går mellom dem som eier og dem som leier. Derfor er det prisverdig at Obos tenker nytt når de bygger nytt.

Boligbyggelaget er nå i gang med et å bygge boliger på Lade i Trondheim der det blir mulig å kjøpe halve leiligheten og betale vanlig leie for resten. Kjøperne skal deretter kunne kjøpe en gradvis større andel av leiligheten, slik at de kan eie hele boligen i løpet av en viss tid.

Et annet alternativ er at kjøperen får ti prosent rabatt. Det betyr både at lånet blir noe mindre og at de som skal kjøpe, ikke trenger fullt så mye egenkapital. Kravet til egenkapital i dag er 15 prosent av kjøpesummen. Hvis du vil kjøpe en leilighet til fire millioner koner, må du for eksempel ha 600 000 selv. Mange har problemer med å legge så mye penger på bordet.

Obos vil nok ikke tape penger på det nye prosjektet. De får leieinntekter etter markedspris og forkjøpsrett. De er heller ikke alene om denne typen tilbud. Andre boligbyggelag, blant annet Tobb, har et system der det er mulig å leie boligen først og dermed få rett til å kjøpe den etter en viss tid. Om boligbyggelagene ikke opptrer som barmhjertige samaritaner, gjør de det i hvert fall lettere å komme over den første store barrieren for folk som skal kjøpe bolig.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Et klasseskille som blir vanskelig å fjerne

Boligutviklingen og gunstige rentefradrag i Norge har i mange år ført til at det er mye mer lønnsomt å eie enn å leie. Boligprisene har økt i mange år, også i høst, og de som eier, blir dermed sittende på større og større verdier. De som leier, betaler en høy pris per måned, men de bygger ikke opp en krone i egenkapital.

De høye boligprisene og klasseskillet mellom dem som eier og dem som må leie, er blitt mye diskutert den siste tida. En omfattende diskusjon i bystyret i Trondheim munnet nylig ut i en rekke vedtak som betyr at kommunen skal legge til rette for at det blir mindre dyrt å bo. Vi er foreløpig usikre på hvordan dette vil fungere i praksis.

Det er uansett ingen tvil om at vi både lokalt og nasjonalt trenger en boligpolitikk som gjør det enklere for vanlige folk å komme inn på boligmarkedet. Boligbyggelag og utbyggere bør også bidra. Det Obos nå gjør på Lade, er en av flere måter å gjøre det på.