OSLO, NORGE 20191014. Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Berit Roald / NTB  Foto: Berit Roald

Barn som har det vondt, får altfor dårlig hjelp

Barn og unge i Midt-Norge som sliter med psykiske problemer, må vente mye lenger på å få behandling enn barn i andre landsdeler. Det er uakseptabelt. Alle skal få like god hjelp, uansett hvor de bor.

Barneombudet la tirsdag fram en rapport om psykisk helsevern for barn og unge. Rapporten inneholder ramsalt kritikk av tilbudet. Et av mange alvorlige punkt er at det er stor forskjell på hvor lenge barn må vente på behandling. Det avhenger av hvor de bor.

Ventetiden er kortest på Vestlandet og lengst i Midt-Norge. Barn og unge som sorterer under helseforetaket Helse Vest, må i gjennomsnitt vente i 32 dager fra den kommunale helsetjenesten sender en henvisning til barnet får hjelp på en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I Helse Midt-Norge er ventetiden 52 dager.

Ulike prioriteringer og ressurser er noe av forklaringen på ulik ventetid. Barneombudets rapport viser dessuten at noen barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker foretar en grundig saksbehandling, mens andre kan ta avgjørelser raskt, uten at de har tilstrekkelig med informasjon.

Lang ventetid kan altså bety større grundighet, men rask behandling er uansett viktig. Barneombud Inga Bejer Engh (bildet) sier at mange barn og unge opplever den lange ventetiden som noe av det verste ved den situasjonen de befinner seg i. De kan bli sykere mens de venter.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hva hjelper det å rope på hjelp, hvis ingen svarer?

Rapporten tegner et nedslående bilde av behandlingen på dette området. På flere punkter er kritikken så alvorlig at regjeringen snarest må gjøre noe med situasjonen. Alle barn får ikke den hjelpen de har rett til. Det blir ikke alltid tatt hensyn til barnets beste, og hjelpeapparatet er bygd opp etter mønster fra behandling av voksne. Det er ikke enkelt for en 12-åring å snakke om følelser når hun eller han møter en fremmed person ansikt til ansikt på et kontor.

Psykiske plager blant barn og unge er et av landets største helseproblem. Regjeringen prioriterer dette området høyt og la i fjor fram en opptrappingsplan. Men Barneombudets rapport viser at det er langt igjen før målene er nådd. Regjeringen må derfor iverksette flere tiltak raskt. Barna som har det vondt, har ventet lenge nok.