Nei da, det offentlige ordskiftet i Norge er bedre enn under amerikansk valgkamp, men også her ødelegger vrangvilje og personfokus.   Foto: NTB scanpix

Vrangvilje ødelegger samfunnsdebatten

Publikum får lite ut av en meningsbrytning der meningsinnholdet drukner i vrangvilje og kaos.

Et ganske ferskt eksempel er den første tv-debatten mellom president Donald Trump og demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Kort oppsummert ble valgkampduellen i USA et grotesk eksempel på hvordan en debatt kjøres i grøfta. Når munnhuggeri, avbrytelser og usakligheter overskygger innholdet gir det et godt bilde på hvordan en offentlig samtale ikke bør foregå.

Midtnorsk debatt: En kaotisk debatt helt uten filter

Et slikt sirkus foregår heldigvis ikke i Norge. Til det er Norge for ulikt USA. Vi er et lite og ganske homogent land. Tilliten oss imellom og til institusjonene er høy. Selv om det stadig vekk snakkes om en polarisering i samfunnet, er de politiske motsetningene mellom folk ikke veldig skarpe, viser tall. Sammenlignet med amerikanere, er dessuten nordmenn et nyhetslesende folkeslag – selv om lesingen er synkende.

Likevel skjer det endringer som gjør det vanskeligere å få til en felles, offentlig samtale. I en kronikk i Aftenposten peker Tellef Raabe, mediesosiolog ved University of Cambridge, på hvordan nyhetskonsumet og debattene i dag foregår i sosiale medier. Mange debatter ender også i sosiale medier fordi flere mediehus har stengt kommentarfeltet. Det er blitt for ressurskrevende å holde styr på nettroll og diskusjonstråder som redaktørene er juridisk ansvarlige for. Vi søker altså lukkede meningsunivers på ulike plattformer i stedet for å møtes rundt det store «leirbålet». Landskapet blir uoversiktlig. Vi er enig med Raabe at flere nok vil søke tradisjonelle medier – hvor de får felles kunnskap – hvis avisene ble bedre til å speile befolkningen. Folk må kjenne seg igjen.

Midtnorsk debatt: Pinlig påminnelse om såkalte vestlige verdier

For at en offentlig samtale skal ha mening, er det også viktig at debatten ikke sporer av. Det gjør den stadig vekk dessverre. I stedet for å lytte til hva vedkommende sier, er motstandere mer opptatt av hvem som sier det. Uviljen til å forstå og tolkning i verste mening, bidrar ikke til et godt offentlig ordskifte. Her har både journalister og politikere en viktig oppgave med å skille sak og person. Ikke minst hadde det vært en real opptur hvis debattanter kunne svart på spørsmålet.

Midtnorsk debatt: Åpenhet rundt alle avtaler knyttet til Ski-VM burde være en forutsetning