Halvparten av voldtektssakene blir liggende i en måned eller mer før de politietterforskes. Det er ikke godt nok.   Foto: Ilustrasjonsfoto: Shutterstock

Voldtekt må etterforskes mye raskere

Mange voldtektssaker blir liggende i fire uker eller mer før de blir etterforsket, viser en ny undersøkelse fra Riksadvokaten.

Det er en belastning for de involverte og kan føre til at gjerningspersonen får strafferabatt ved domfellelse. Politiet har mye å gjøre, men det bør være mulig å behandle og etterforske flere saker mer effektivt.

Etterforskningen av voldtektssaker har riktignok blitt styrket. Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch var i 2013 tydelig på at politiet brukte for lang tid på sakene og at fremdriften var for dårlig. Det ble derfor innført nye retningslinjer. I dag går dette arbeidet raskere, og kvaliteten er høyere. Likevel blir halvparten av voldtektssakene liggende en måned eller mer før de blir etterforsket, melder NRK. Undersøkelsen viser at 27 av 57 saker i Trøndelag politidistrikt ligger urørt så lenge før etterforskning starter. Det er ikke godt nok.

Midtnorsk debatt: Riktig å krympe urealistisk transportplan

Lang saksbehandlingstid er en belastning først og fremst for offeret, men også for den som beskyldes for den straffbare handlingen. Sendrektighet kan også føre til at tiltalte får redusert straff hvis saken kommer for retten.

Politiet forklarer lang «liggetid» med at politiet får inn andre saker som haster mer. Selv om kriminaliteten har gått ned de siste årene, er mange av sakene vanskeligere å etterforske. Flere alvorlige og komplekse volds- og sedelighetssaker er ressurskrevende for politiet. I overgrepssaker mot barn må politiet forholde seg til frister for tilrettelagte avhør av barnet. En utfordring med mange voldtektssaker er også at de blir anmeldt lenge etter at voldtekten skal ha skjedd. Sakene er dermed ikke lenger «tidskritiske», og det blir vanskeligere å etterforske dem.

Midtnorsk debatt: Situasjonen i skolene er uholdbar

Samtidig viser Riksadvokatens kartlegging at hele tre firedeler av sakene ikke skyldes omstendigheter utenfor politiets eller påtalemyndighetens kontroll. Det betyr at politiet har muligheter til å jobbe annerledes og bli mer effektive i arbeidet med voldtektssaker. Lang ventetid oppleves svært vanskelig for dem som er ofre for en så alvorlig forbrytelse.

Midtnorsk debatt: Bru over Trondheimsfjorden er ikke realistisk