Foto: NTB/SHUTTERSTOCK

For få fast ansatte kan føre til feil behandling

Ansatte rapporterte om 179 alvorlige hendelser i eldreomsorgen i Trondheim i fjor. Det er et altfor høyt tall. Kommunen må finne ut om mangel på ressurser kan være en del av årsaken.

Adresseavisen fortalte tirsdag om stygge tall fra 2019, særlig på helse- og velferdssentrene, men også i hjemmetjenesten. Det er bra at kommunen er åpen om tallene. Det gir grunnlag for læring.

Nesten halvparten av de 179 hendelsene handler om feil håndtering av medisiner. Én av de pleietrengende fikk ti ganger for høy dose av medisinen sin. Andre ganger har ansatte tatt feil av milligram og mikrogram, og tabletter har forsvunnet. Noen eldre er blitt utsatt for vold og trusler fra andre beboere på sykehjemmene, og de ansatte har sagt fra om underbemanning.

Det er svært beklagelig at eldre og pleietrengende blir utsatt for feil behandling og dårlig omsorg. Heldigvis er de fleste avvikene blitt oppdaget tidlig, slik at det ikke har oppstått fare for liv og helse. Vi må også huske at Trondheim har 26 helse- og velferdssentre og at hjemmetjenesten hjelper mange. I de aller fleste tilfellene får de eldre god omsorg og pleie.

LES OGSÅ: Umulig å gjøre en god jobb, mener sykehjemslege

Ethvert avvik er likevel alvorlig, og kommunen må finne årsaken. Det kan hende kommunalsjefen for helse- og velferdssentrene, Siri Ekle Skaanes, er inne på noe når hun sier at sektoren ønsker seg flest mulig fast ansatte.

Fast ansatte kjenner nok rutinene og ikke minst de eldre de skal pleie, bedre enn tilfeldige vikarer. Kommunen hadde også dårlige erfaringer med et vikarbyrå da det spredte seg koronasmitte på fire sykehjem i april.

Hvis kommunen har gjort seg helt avhengig av vikarer på sykehjemmene, tyder det på at grunnbemanningen er for lav. Den har økt noe de siste årene, men i 2019 var den fortsatt lavere i Trondheim enn i sammenliknbare kommuner.

De offentlige tjenestene skal selvfølgelig drives så effektivt som mulig. På flere områder er det mulig å modernisere mer. Vi forstår også at vikarer er nødvendig i en tjeneste som drives døgnet rundt, året rundt. Men i eldreomsorgen handler det om mennesker. Kommunen må ta på alvor at de eldre trives best og føler seg tryggest når de blir behandlet av personer de kjenner. Da er nok også faren for feil minst.