Kunnskapsminister Guri Melby (V).  Foto: Vegard Eggen

Situasjonen i skolene er uholdbar

Én av tre lærere i de videregående skolene i Trøndelag sier i en undersøkelse at de på grunn av smittevernreglene jobber tolv timer ekstra i uka uten lønn. Slik kan det ikke fortsette. Skolene trenger krisehjelp.

Adresseavisen skrev fredag om en spørreundersøkelse som Norsk Lektorlag har gjennomført på videregående skoler i Trøndelag. Halvparten svarte at de jobber en ekstra arbeidsdag i uka, helt gratis, sammenliknet med tida før koronapandemien. En tredel sa at de arbeider enda mer, uten å få overtidsbetalt.

Overdrivelser kan muligens forekomme i slike undersøkelser, men det er ingen tvil om at situasjonen i skolen er alvorlig. Når mange elever må være hjemme, selv om de bare har små symptomer eller er i risikogruppa, får lærerne uvanlig mye ekstraarbeid. De må både undervise i klasserommet og ta seg av dem som sitter hjemme.

LES OGSÅ: Seks av ti elever lærte mindre med hjemmeskole

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) mener skolene selv må finne gode løsninger. Det er en selvfølge at skolene tilpasser undervisningen til den situasjonen de befinner seg i. Fraværet varierer fra skole til skole. Dermed blir balansen mellom hjemmeundervisning og undervisning i klasserommet forskjellig.

Melby har også beklaget en tidligere uttalelse om at lærere må godta ekstraarbeid. Hun mener nå at ingen skal jobbe dobbelt. Men enkelte skoler har ikke vikarmidler, og det er grenser for hva de kan gjøre innenfor dagens økonomiske rammer. Da er det ikke til å unngå at en del lærere må jobbe mye mer enn normalt hvis de skal ta seg av alle.

LES OGSÅ: Flertallet av lærerne klarte ikke å følge opp sårbare elever

Kunnskapsministeren sa i midten av forrige uke at regjeringen arbeider med en veileder for skolene. Hun lovte også mer penger til kommunene. Det er på høy tid at pengene og veilederen kommer, slik at kommuner, fylkeskommuner og skoler vet hva de har å forholde seg til.

Det er ikke bare lærerne som sliter under koronakrisen. Mange yrkesgrupper, ikke minst i helse- og omsorgssektoren, har strukket seg langt. Skippertak er ofte nødvendig i en unntakssituasjon. Men vi må leve med korona i lang tid framover. Da må ikke for mye av belastningen skyves nedover i systemet.