Christine Schefte, Adresseavisen  Foto: Christine Schefte Adresseavisen

Godt og dårlig om vin fra Venstre

Taxfreeordningen er moden for avvikling, men vin i dagligvarebutikker er en dårlig ide.


Norsk alkoholpolitikk er moden for endringer og justeringer. Denne uka har leder av Unge Venstre og medlem av Venstres programkomité, Sondre Hansmark, presentert ett godt og ett dårlig forslag. Vi støtter forslaget om å avvikle taxfreeordningen, men vil advare mot forslaget om å tillate salg av vin og alkohol under 22 prosent i dagligvarebutikkene.

Forslaget om å avvikle taxfreeordningen er fornuftig både av hensyn til alkoholpolitikk og Vinmonopolet. Det er ingen logikk bak en ordning som innbyr til å handle billigere alkohol og tobakk om du flyr over landegrensa. At inntekter fra taxfreesalg brukes til å opprettholde kortbanenettet i norsk luftfart, er et velbrukt argument for ordningen. I en koronarammet bransje som sannsynligvis står foran store endringer, er det på tide å utvikle en framtidsrettet samferdselspolitikk som ikke hviler på alkoholsalg.

En avvikling av taxfree-ordningen, med risiko for økt grensehandel når koronatiltakene en gang letter, gjør det samtidig naturlig å se på det norske avgiftsnivået på varene som taxfreeordningen hviler på. En avvikling av ordningen bør ha som mål å styrke den kontrollerte og avgiftsbelagte norske omsetningen av alkohol og tobakk, ikke svekke den. Derfor må det også vurderes om det norske avgiftsnivået på disse varene gradvis bør harmoniseres mer med nabolandenes.

Vinmonopolet har bred oppslutning i Norge, med et stort flertall både i folket og på Stortinget for å bevare ordningen. Derfor er det også denne gang grunn til å riste på hodet av at lederen i Unge Venstre foreslår vin i dagligvarebutikkene.

Dagens leder, unge Hansmark, føyer seg inn i rekken av Unge Venstre-ledere som har kjempet for vin i dagligvarebutikkene. I 2013 fikk daværende Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn flertall på landsmøtet i moderpartiet for vin i butikk. Det er et dårlig forslag, egnet til å svekke en velfungerende ordning som har bred oppslutning og på godt vis balanserer utvalg, fagkunnskap og kontroll. Hvis noe ikke er ødelagt, er det liten grunn til å fikse det.

Les også lederen «Lokale bryggerier bør få selge litt sterkere øl»