Trondheim 17. august 2020 Celia har sin aller første skoledag, og finner plassen sin i klasserommet. Her venter ransel med bøker. Skolestart på Flatåsen skole for Celia   Foto: Morten Antonsen

Alle må bidra, slik at skolene kan være åpne

Skolene bør unngå hjemmeundervisning så langt det er mulig. Seks av ti elever sier i en stor undersøkelse sier at de lærte mindre da de møtte læreren på en skjerm.

Skoleåret er i gang igjen. Bortsett fra ved enkelte skoler der det har oppstått smitte, er landets elever tilbake i klasserommet. Det er viktig at vi alle gjør en innsats for at det kan fortsette. Vi må følge smittevernreglene, slik at en av samfunnets aller viktigste sektorer, skoleverket, kan fungere normalt.

Forskningsinstituttet Nova ved Oslo Met la før helgen fram en undersøkelse som bekreftet det mange har ment: Elevene får ikke like god undervisning når de sitter hjemme ved en skjerm. De lærer mer når de møter læreren og andre elever ansikt til ansikt.

Hele 12 000 elever mellom 13 og 19 år deltok i undersøkelsen, som dermed gir et godt bilde av hva de mener om undervisningen da de måtte sitte hjemme. Seks av ti mener de lærte mindre. Hver fjerde elev var direkte misfornøyd med undervisningen. Lærerne gjorde nok en god jobb, men det er opplagt at de ikke kan følge opp alle elever godt nok når de ikke møter dem.

Undersøkelsen bekrefter dessuten at elever med foreldre som har god økonomi og høy utdanning, klarte seg bedre på hjemmeskole enn elever fra lavere sosiale lag og elever med innvandringsbakgrunn.

LES OGSÅ: Utdanningsdirektøren i Trondheim mente i mars at skolene måtte åpne igjen

Dette er alvorlig, for en av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe de svake og utjevne sosiale forskjeller. Derfor må hele samfunnet strekke seg langt, slik at skolene kan fungere normalt, også i koronatiden. Det samme gjelder barnehagene.

Vi er glade for at undervisningsminister Guri Melby (V) gang på gang har understreket hvor viktig det er at skolene er åpne. Myndighetene må samtidig ta hensyn til smittesituasjonen. Flere skoler er blitt rammet av smitte de siste dagene.

LES OGSÅ LEDEREN: Skolene må åpne igjen så fort som mulig

At alle må følge smittevernreglene, er helt opplagt. Før helga oppfordret dessuten helsemyndighetene oss til å notere hvor vi har vært i det siste. Det vil gjøre smittesporingen mye lettere. Det rådet bør vi følge, både av hensyn til skolelever og personer i risikogruppene.