Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) må mandag møte til høring i Stortingets finanskomité. Tema er spørsmål knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen (t.h.) som ny sjef for oljefondet.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nicolai Tangen bør selge seg helt ut

Oljefondet tilhører oss alle. Får fondet en toppsjef som hele nasjonen kan ha full tillit til? Det er blitt enda mer usikkert den siste uka.

I slutten av mars fikk vi vite at Nicolai Tangen, norsk finansmann bosatt i London, blir oljefondets nye sjef, etter planen fra 1. september. Det oppsto mye debatt om Tangen allerede da vi fikk vite at han var ansatt. Siden har kritikken økt.

En høring i Stortinget mandag viste at ansettelsesprosessen har vært uryddig. Tangen sto ikke oppført på søkerlisten. Det var Norges Bank som ansatte Tangen, og bare det at han ikke sto på søkerlisten, er nok til å skape tvil om prosessen har vært åpen og ryddig nok. Representantskapet i Norges Bank, som fører tilsyn med banken, har kommet med knusende kritikk av måten sentralbanken har opptrådt på.

Tangen har i tillegg en historie med pengeplasseringer i skatteparadiset Cayman Islands. Dette har han og flere andre forsvart med at måten disse pengeplasseringene er gjort på, er fullt ut forsvarlig og lovlig. Men pengeplasseringer i skatteparadis svekker tilliten til ham.

LES OGSÅ: - Vurderte aldri å trekke meg

Det mest alvorlige er spørsmålet om han har eierinteresser som kan påvirke hans opptreden som oljefondsjef. Eierinteressene hans ble ikke avklart før han ble tilsatt, og han har fortsatt ikke solgt seg helt ut av selskapene han tjener store penger på.

Ledelsen i Norges Bank mener faren for interessekonflikt «for alle praktiske formål» er fjernet. Det er et uklart begrep og ikke godt nok. Tvilen må fjernes fullstendig. Det beste vil være at han selger seg helt ut av hedgefondet Ako Capital. Så lenge det skaper tvil, er det uheldig at han har eierinteresser i et selskap som opererer på det samme, internasjonale finansmarkedet som oljefondet. Lederen for Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, har gjort en god jobb med å påpeke alt det problematiske ved ansettelsesprosessen.

Tangen kan nok bli en dyktig sjef for oljefondet. Men det er viktig at eierinteressene ikke svekker tilliten til han som skal forvalte pengene våre.

Les flere ledere her