NTNU gjorde flere tiltak for å unngå at studenter skulle bli skadelidende av koronasituasjonen.  Foto: Christine Schefte

Velkommen, studenter, dere skaper liv i byen

Det er studiestart i Trondheim i dag, og rundt 11 000 nye studenter kommer til byen. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til et annerledes semester.

NTNU, landets største universitet, får cirka 11 500 nye studenter i høst. Rundt 9500 av dem skal studere i Trondheim, de andre i Ålesund og Gjøvik. I tillegg kommer det rundt 1500 nye studenter til BI og Dronning Mauds Minne. Dessuten kommer titusenvis av «gamle» studenter tilbake. Alle får en studiestart som ingen tidligere studenter har opplevd maken til.

LES OGSÅ: Slik blir studiestarten i Trondheim

Koronapandemien har ført til at det ikke blir noen tradisjonell immatrikulering på Gløshaugen. Rektor Anne Borg, som tar imot studenter for første gang, skal holde tale, men hun vil bare ha et fåtall tilhørere rundt seg. De aller fleste må følge studiestarten digitalt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kan jyplinger med sideskill redde verden?

Undervisningen utover høsten vil selvfølgelig også følge strenge smittevernregler. Noe vil skje digitalt, men mange, opptil 200, vil kunne møtes ansikt til ansikt. Etter at NTNU tidligere ga signaler om at mye av undervisningen blir digital, sier de nå at det meste vil foregå ved at studentene er til stede.

NTNU får en vanskelig balansegang. De må følge smittevernreglene, samtidig som det er viktig at studenter og forelesere møter hverandre ansikt til ansikt. Vi har inntrykk av at NTNU forstår hvor viktig det er å møtes, ikke minst for nye studenter.

LES OGSÅ: Slik var studiestarten i fjor

Mange av dem kommer alene til en ukjent by. Det har alltid vært et problem at en del studenter blir ensomme. Undersøkelser har vist at én av tre studenter er ensomme. Problemet kan bli enda større nå, når de får færre møtepunkt. Vi er også ganske sikre på at folk lærer mer når de møtes enn når de sitter ved en skjerm.

Selv om studiestarten skjer i en vanskelig situasjon, vil studentene som kommer tilbake, føre til mer liv i Trondheim. Ingen andre norske storbyer har så mange unge innbyggere i forhold til folketallet. Det gir byen vitalitet på mange måter. Studentene er viktige for utelivsbransjen og kulturlivet. Verdifullt er det også at studenter fra NTNU starter og bidrar til nye, ofte høyteknologiske virksomheter som gjør næringslivet i Trondheim mer framtidsrettet.

Les flere ledere her