Oslo 20200804. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen under en pressekonferanse der rapporten etter gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land ble presentert i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix  Foto: Lise Åserud

Nav-skandalen er en skam for velferdsstaten

Utvalget som har gransket Nav-skandalen, kom tirsdag med knusende kritikk av en rekke etater. Kommunikasjonssvikt, systemsvikt og manglende kompetanse er noen av stikkordene.

Utvalget fastslår at flere regjeringer, sosialvesenet og rettsvesenet har ansvaret for at skandalen fikk utvikle seg i så mange år. De mener hovedansvaret ligger på Arbeids- og sosialdepartementet og Nav, men mange andre må være med på å dele skylden. Det er nærmest historisk at et granskingsutvalg kommer med så hard kritikk. Det sier mye om alvorlig trygdeskandalen er.

Utvalget er delt i synes på om skandalen startet allerede i 1994, eller om det skjedde fra 2012. Hvis feiltolkingen av regelverket har pågått helt siden 1994, er enda flere rammet enn det som har vært anslagene så langt. Tusenvis har fått urettmessige krav om å betale tilbake penger de har hatt rett til, og rundt 80 personer er blitt uriktig dømt for trygdesvindel. Feiltolkningen av regelverket har påført mennesker store problemer.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen la seg helt flat da han fikk utvalgets rapport tirsdag. Det skulle bare mangle. Men den tidligere, rødgrønne regjeringen er medansvarlig.

Det er mange juridiske spissfindigheter i denne saken, blant annet om hvordan EØS-reglene går overens med norske lover. Det trengs en grundig gjennomgang av dette, også på andre områder enn trygd og sosialhjelp.

Enda alvorligere er det at saken sår tvil om hvordan departementet og Nav tolker sin oppgave. Granskningsutvalgets leder, professor i Europa-rett Finn Arnesen, påpeker at kontrollen med hvor trygdemottakere befinner seg, ble skjerpet rundt 2016.

LES OGSÅ: En knallhard dom

Dermed blir det nærliggende å spørre om departementet, Nav og andre instanser er blitt mer opptatt av å kontrollere enn av å hjelpe. Er det blitt viktigere å hindre at noen får trygdeytelser urettmessig, enn å sørge for at de som har rett på slike ytelser, får det de har krav på?

Trygdeskandalen er uansett en skam for det norske velferdssamfunnet. Politikere av ulik farge, saksbehandlere og jurister må se nøye på hvordan de har opptrådt.

Les flere ledere her