Arnfinn Brechan  Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Endelig nye tog som går på strøm

Det burde skjedd for mange år siden, men nå er det endelig et godt håp om at jernbanen fra Trondheim til Stjørdal og fra Hell til Storlien blir elektrifisert.

Raske tog som blir drevet av fornybar energi, er framtidas transportmiddel. Derfor var det en gledelig nyhet Adresseavisen kunne gi sine lesere denne uka: Neste år starter Bane Nor arbeidet med å utbedre jernbanen nord for Trondheim, slik at dieseltogene kan parkere.

Selve elektrifiseringen vil koste to milliarder kroner. I tillegg skal Bane Nor kjøpe nye togsett. Planene er omfattende, og prislappen blir totalt på rundt 5,5 milliarder kroner.

Det mener vi er en god investering. Nye Veiers planer for ny E6 fra Ranheim til Værnes vil til sammenlikning koste omtrent det samme, og den strekningen er bare 23 kilometer, mye kortere enn jernbanen som nå får en kraftig oppgradering.

Kommunestyret i Stjørdal har allerede sagt ja til ny E6 med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. I Malvik ligger det an til at det politiske flertallet vil si nei – og hva bystyret i Trondheim vil vedta over sommeren, er det foreløpig ingen som vet. Hva som vil skje med E6-planene nord for Trondheim, er dermed uklart. Desto viktigere er det at jernbaneutbyggingen kommer i gang raskt.

LES OGSÅ: Jeg tror det ikke før jeg ser det

Lavere klimautslipp er den største gevinsten ved å elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen. Men reisen vil også bli noen minutter raskere, og nye tog vil føre til bedre komfort. Alt som kan få flere til å reise kollektivt, må politikerne prioritere høyt. Elektriske tog nord for Trondheim har vært en målsetning i mange år. Helst bør hele strekningen til Steinkjer bli elektrifisert, og togene må gå oftere enn i dag.

Vi må riktignok ta et lite forbehold. Politikerne har lovet strøm på Trønderbanen tidligere, uten at det er blitt noe av. Politikere fra regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF sa for tre år siden at saken var avgjort, uten at noe skjedde. Nå sier Jernbanedirektoratet at saken er så sikker som den kan bli. Vi håper de har rett og at alt denne gangen går etter planen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fine ord om tog hjelper lite når bilen kommer først