Lokalbrygget øl har fått et sterkt oppsving, ikke minst i Trøndelag  Foto: Rune Petter Ness

Lokale bryggeri bør få selge litt sterkere øl

Norge har en restriktiv alkoholpolitikk, og slik bør det fortsatt være. Men å si nei til at noen få, lokale bryggerier kan selge øl som er sterkere enn 4,7 prosent, er likevel altfor strengt.

Små, lokale bryggerier og gårdsutsalg har allerede fått lov til å selge øl som de har brygget selv, så lenge alkoholprosenten ikke er over 4,7. Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas går nå inn for at de også må få lov til å selge øl som er sterkere.

Det er et godt forslag. Det er ingen grunn til å frykte at nordmenn vil drikke mer, selv om små, lokale produsenter får selge noen flasker med litt sterkere innhold. Slikt øl er dyrt, og det vil bare være de mest ølinteresserte kundene som kommer til å kjøpe det.

LES OGSÅ: Ølkulturen i Norge står sterkest i Trøndelag

For små produsenter kan en slik liberalisering bety mye, særlig når koronakrisen har ført til at mange sliter med dårlig omsetning. Ølbrygging er dessuten en gammel norsk tradisjon og et håndverk som har blomstret kraftig opp de siste årene. Det gjelder ikke minst i Trøndelag. Lokal ølbrygging står spesielt sterkt i vårt fylke. Godt, lokalt øl har også sammenheng med god, kortreist mat og lokale råvarer, som vår region har mye av.

Den forsiktige oppmykingen av regelverket som Høyre går inn for, vil på ingen måte svekke Vinmonopolets stilling. Derfor er det overraskende at Senterpartiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe var svært kritisk til Høyres forslag i Dagsnytt 18 på NRK i forrige uke. Det er god distriktspolitikk å la lokale produsenter selge øl med ulik styrke, og mange av Sp’s velgere har nok en annen holdning enn Toppe.

LES OGSÅ: Bryggerifestivalen i Trondheim hadde et rekordår i fjor

Det kan være noen formelle uklarheter rundt forslaget. Den norske ordningen med vinmonopol er et unntak fra EØS-avtalen. Den avtalen har også ulike regler for øl og sider. Høyre og andre som vil støtte små, lokale ølbryggerier, må avklare dette før de går videre med saken.

Vi har bred, politisk oppslutning om Vinmonopolet. Partiene er også enige om at sterkøl ikke skal selges i dagligvarebutikker. Et høyere alkoholforbruk kan føre til alvorlige, helsemessige og sosiale konsekvenser. At det blir solgt noen flasker med sterkere øl på enkelte lokale utsalg, vil likevel ikke svekke norsk alkoholpolitikk.