Uro for åpne skoler og barnehager

Regjeringen har bestemt at barnehagene og skolene skal åpne igjen. Det er viktig og riktig, men må gjøres på en måte som ikke vekker unødig uro og engstelse i befolkningen.

Før påskeferien besluttet regjeringen at barnehagene skal åpne fra 20. april, og skolen for trinnene 1. til 4. klasse fra 27. april. En meningsmåling utført av Kantar for TV2 viser at nær 40 prosent ikke synes det er trygt å sende barna tilbake til skole og barnehage.

Uroen er forståelig. I sin siste rapport skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at de kontaktreduserende tiltakene som er innført, har en fryktskapende effekt. Instituttet peker på at signalet har vært en nullvisjon og at enhver smittefarlig situasjon oppleves som et brudd på strategien. I en slik situasjon kan offentlige pålagte restriksjoner erstattes av virksomheters og enkeltpersoners selvpålagte restriksjoner, for eksempel ved å la være å sende barna i barnehagen når den åpner, heter det i rapporten.

Regjeringen har lagt seg på en strengere linje i smittebekjempelsen enn FHI har anbefalt. Effekten av tiltakene har vært gode, både smittetallet og antallet innlagte på sykehus har gått ned. Utfordringen med de strenge tiltakene er imidlertid, som FHI påpeker, at det kan bli vanskelig å skru dem av igjen.

Ekspertutvalget som har vurdert de samfunnsøkonomiske effektene av smitteverntiltakene, ledet av professor Steinar Holden, peker på at stengte barnehager og skoler er et tiltak med meget store samfunnsmessige kostnader. Tiltaket fører til at foreldre som må passe barna ikke får jobbet, det fører til redusert læring for barna og har negative virkninger på barn som lever i familier der de ikke følges opp på en god måte. «Dersom det vurderes at det er rom for noe mer smittespredning innen den strategi som velges, vil barnehager og skoler for de minste barna stå høyt på listen over hva som bør åpnes», skriver utvalget i sin rapport.

Det er ikke noe alternativ å stenge av samfunnet for godt av frykt for koronaviruset. Vi må gradvis få hjulene i gang igjen. Det er riktig å starte med barnehagene og skolene, men åpningen må skje på en måte som reduserer uroen blant foreldrene. Vi stoler på at skoler og barnehager bruker tida godt og gjør alt de kan for å lage gode planer og smittevernsrutiner.