Masse folk går ombord i toget fra Trondheim til Steinkjer. Men dette bildet er tatt i fjor, og fortsatt er Trønderbanens framtid helt uavklart.  Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Fine ord om tog hjelper lite når bilen kommer først

Regjeringa snakker pent om å satse på toget, men de gjør det motsatte. De bygger heller fine veier.

Midt oppi alle problemene vi sliter med om dagen, har jeg en tre år gammel gladnyhet å by på:

«I 2021 blir reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer 10-15 minutter kortere. Da er Trønderbanen og Meråkerbanen fullt elektrifisert.»

Disse to setningene sto i Adresseavisen tidlig mars i 2017, og selv om vi tok hardt i, var det ikke uten grunn at vi skrev slik. Trønderske stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene uttalte seg skråsikkert om saken.

- Nå er det realisert. En gledens dag, sa Torhild Aarbergsbotten (H). Avisa fotograferte henne sammen med Sivert Bjørnstad (Frp), Jon Gunnes (V) og Geirmund Lykke (KrF). Alle fire jublet for at det i Nasjonal transportplan var lagt inn nesten tre milliarder kroner til å elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen.

Siden Nasjonal transportplan forteller oss hva regjeringa vil satse på i samferdselspolitikken, blir den lest nesten som en bibel. Men hva skjedde? Bibelen fortalte ikke sannheten. Verken Trønderbanen eller Meråkerbanen blir elektrifisert neste år. I så fall må det skje et mirakel.

Situasjonen ser ut til å være helt uavklart. Antakelig må vi vente på neste Nasjonal transportplan før vi får en antydning om hva som vil skje. Den skal gjelde for årene fra 2022 til 2033 og blir lagt fram neste år.

Derfor har ulike organisasjoner, etater og politikerne i kommuner og fylkeskommuner det travelt med å sende inn sine ønsker akkurat nå. Det er som om de skriver til julenissen: Mest av alt ønsker vi oss bedre vei gjennom bygda.

Når det gjelder Trønderbanen, fikk vi rett før påske vite at fylkespolitikerne er forbannet på Jernbanedirektoratets innspill til den berømmelige transportplanen. Fylkeskommunens hovedutvalg for transport mener direktoratet er altfor passive når de forteller regjeringa hva de ønsker seg. For å si det enkelt, sier direktoratet at det ikke er noen grunn til å forhaste seg før etter 2028.

I denne historien har jeg hoppet over en rekke temaer som gjør saken innfløkt. Dobbeltspor på hele strekningen eller bare på deler av den, er ett tema. Elektrifisering av hele Trønderbanen eller deler av den, er et annet. Det spørs også hvor lurt det var å bestille hybridtog. Etter at de var bestilt, viste det seg at togene er så tunge at de ikke uten videre kan kjøre på Meråkerbanen. Og sør for Trondheim er det fare for at de i årevis bare kan kjøre på diesel. Strømforsyningen er for dårlig.

Historien er lang og innfløkt. Hovedpoenget er likevel enklere:

Politikere i alle partier, til og med i Fremskrittspartiet, sier at de vil satse på kollektivtrafikk og tog. Frp’s samferdselsministre sa i hvert fall det da de satt i regjering. Bilene forurenser, og selv om de fleste av dem blir elektriske om en del år, vil de fortsatt ta plass.

Likevel har regjeringa de siste årene satset mye mer på vei enn på tog. Slik blir det også i tida framover. Mens det fortsatt er i det blå hva som vil skje med Trønderbanen, har planene for ny E6 fra Ranheim til Værnes kommet langt. Det statlige selskapet Nye Veier vil sette i gang så fort som mulig. Først må de bare få godkjenning fra bystyret i Trondheim og kommunestyrene i Malvik og Stjørdal.

Prisen for de 23 kilometrene blir 5,6 milliarder. Det er over 24 millioner kroner for hundre meter, men det virker ikke som om pengene er noe problem. I tillegg har Nye Veier planene klare ny E6 fra Stjørdal til Åsen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Men hvis biltrafikken ikke skal øke og det er politisk enighet om at flere bør ta toget: Er det lurt å bygge ny vei med en fartsgrense på 110 kilometer i timen før togtilbudet blir bedre? Vil flere velge toget når de allerede er blitt vant til å kjøre fort på en flott vei?

Trønderbanen trenger mange flere passasjerer enn den har i dag. Det virker mest fornuftig å sørge for et bedre togtilbud før det bygges ny vei. Men det ser ut til å bli omvendt.

Hva hjelper det med fine ord om kollektivtrafikk når de som bestemmer, heller bygger fine veier? Det er fristende å si at statsminister Erna Solberg (H) helst vil at trønderne kjører bil.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her