Kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden vil avlyse OL-kvaliken i Trondheim Spektrum i april.  Foto: Rune Petter Ness

Riktig å beholde makt hos politikerne

Det er viktig å hegne om folkestyret, også i en krisetid.

Trondheim bystyre forkastet forslaget om å gi kommunedirektøren utvidede fullmakter til å håndtere koronakrisen. I stedet gis fullmaktene til formannskapet.

Et samlet bystyre vendte tommelen ned for forslaget fra finans- og organisasjonskomiteen om å gi kommunedirektøren vide fullmakter til å kunne omdisponere kommunens driftsmidler i den hensikt å beskytte liv, helse og kommunens kjernevirksomhet.

Ønsket om utvidede fullmakter til kommunedirektøren var begrunnet i at det «kan bli aktuelt å mobilisere kommunens ansatte til innsats fra ett budsjettområde til et annet. Det vil også være aktuelt å gjøre anskaffelser utover gjeldende budsjetter, og saldere mot anskaffelser planlagt gjennomført på andre felt». Kommunedirektøren pekte på at dette må kunne skje fortløpende i en krisesituasjon.

Det er ingen tvil om at kommunene står i en helt spesiell situasjon, og at det er nødvendig å sikre rådmenn og kommunedirektører armslag til å treffe hurtige og ubyråkratiske beslutninger. Men på samme måte som Stortinget nylig satte tydelige rammer for regjeringens fullmakter, sørget Trondheim bystyre for å beholde demokratisk kontroll over krisetiltakene.

Det er ingen grunn til å betvile kommunedirektørens intensjoner om å handle til det beste for innbyggernes helse og sikkerhet. Det forsvarer likevel ikke en utkobling av folkestyret i en krisetid. Nå møtes formannskapet to ganger i uka og kan dessuten hasteinnkalles ved behov. Det bør gi tilstrekkelig mulighet til å fatte raske beslutninger.

I en krisetid kan det bli nødvendig å innføre tiltak som er inngripende både for kommunens ansatte og byens innbyggere. Da er det særlig viktig at beslutningene er politisk forankret. Det sørger for åpenhet, diskusjon og debatt, og bidrar til å gi vedtakene større legitimitet.

Vi forventer at våre folkevalgte gjør alt de kan for å finne tverrpolitiske løsninger i krevende tider. Da er det en forutsetning at folkestyret er i funksjon.