Trøndelag selvberget med koronatester

I løpet av en uke har forskere ved NTNU utviklet en ny testmetode for koronaviruset. Det gir mulighet til å utføre flere og raskere tester.

Hele det norske samfunnet er rammet av den alvorlige koronakrisen. Viruset er en trussel mot liv og helse, og tiltakene som skal begrense smittespredningen, har stengt ned en lang rekke samfunnsfunksjoner og ført til masseledighet. I all denne elendigheten finnes det heldigvis noen lyspunkter.

Historien om forskerne ved NTNU som i samarbeid med St. Olavs hospital utviklet en ny testmetode for koronaviruset i løpet av én uke, er et slikt lyspunkt. Det viser den store kraften som trøndersk kompetanse og forskningsmiljøer kan mobilisere i en krisetid.

Fagmiljøene ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi har utviklet metoden i samarbeid med St. Olavs hospital. Det innebærer at testlaboratoriene ikke lenger er avhengige av de kommersielle leverandørene av testutstyr. Det er en stor fordel, da det allerede i en tidlig fase av pandemien meldes om mangel på testutstyr rundt om i landet.

I tillegg til at Trøndelag nå ser ut til å være selvberget med koronatester, gir den nyutviklede testmetoden mulighet til å teste flere for koronasmitte, samtidig som det går raskere. Fagdirektør Tom Christian Martinsen ved St. Olav hospital sier til NRK at sykehuset tester for hele Trøndelag, og at det nå er kapasitet til å gjennomføre flere hundre prøver i døgnet.

Testkapasitet er en kritisk faktor i bekjempelsen av viruset. Et av egenskapene til viruset er at personer kan være smittebærere uten selv å være klar over det. Det er blant annet en utfordring for helsearbeidere som arbeider med sårbare grupper i institusjon. Med mindre de blir testet for korona, er det en risiko for at de kan smitte beboerne.

Økt testkapasitet kan også gi mulighet til å teste tilfeldige utvalg av befolkningen og dermed gi grunnlag for et mer reelt bilde av virusets utbredelse. Et mer nøyaktig anslag over hvor mange som faktisk er smittet, vil være et nyttig verktøy for myndighetene når de etter hvert skal skalere smitteverntiltakene ned eller opp.

Kampen mot koronaviruset er en nasjonal dugnad. Forskerne ved NTNU og St. Olavs hospital har gitt et viktig bidrag.