Den siste uka har vært en påminnelse om at det ikke er en selvfølge at butikkhyllene er fulle av varer til en hver tid. 

De viktige hverdagsheltene

Hva skulle vi gjort uten butikkansatte, bønder, helsefagarbeidere og gjenvinningsoperatører?

Denne krisen vil forhåpentlig heve statusen til lavinntektsgrupper vi er helt avhengige av.

I januar skrev Adresseavisen og flere andre medier om Lise Nebb Frønes (21) i Åfjord på Fosen. Hun er butikkmedarbeider hos Kiwi og hadde sett seg lei på at folk rundt henne reagerte på at hun «bare» jobber i en matvarebutikk. De lurte på når den skoleflinke jenta skulle studere og få seg en «ordentlig» jobb. Frønes ble så lei av maset at hun skrev et hjertesukk på Facebook der hun tok et oppgjør med utdanningspress og statusjag. Hun stortrives i dagligvarebransjen, så hvorfor skulle hun ønske seg noe annet?

21-åringen fikk massiv støtte for den gode holdninga si, også fra arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Nedvurdering av arbeidsfolk er jåleri, og det er ødeleggende. Alle som bidrar i samfunnet, gjør en viktig jobb. Pandemien har fått oss til å se akkurat dét mer tydelig enn noen gang.

Nå ser vi hvor viktig det er at butikkansatte sørger for åpne matbutikker og varer i hyllene. Lageransatte og yrkessjåfører sørger for at varene kommer fram. Helsefagarbeidere gjør en formidabel jobb med å pleie og trygge eldre og andre pleietrengende enten de bor på sykehjem eller hjemme. Renholds- og gjenvinningsoperatører tar ansvar for at søpla blir tømt og at renholdet er ekstra godt. Landbruket har lenge slitt med imaget på grunn av klimauvennlig kjøttproduksjon og dårlig dyrevelferd. Ikke alle bønder har lav inntekt, men pandemien viser for alvor hvor avhengige vi er av matproduksjon innenfor landets grenser.

LES OGSÅ: Kriseloven må brukes med vett

Yrker som gjerne betegnes som lavinntektsgrupper har lav status i lønn og anseelse. Vi håper krisen vil føre til at samfunnet setter mer pris på og får større respekt for disse yrkesgruppene. Det kan føre til at flere yngre blir fristet til å velge slike jobber. Vi er avhengig av teknologer som sikrer at digital infrastruktur fungerer. Men vi er sannelig avhengige av at vanlige arbeidsfolk holder hjulene i gang.

Krisen har for alvor vist hvor viktige Lise Nebb Frønes og andre arbeidsfolk er for samfunnet, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Krisen har for alvor vist hvor viktige Lise Nebb Frønes og andre arbeidsfolk er for samfunnet, skriver Adresseavisen på lederplass.