Konflikten mellom oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid og lærernes tillitsvalgte burde vært løst på en annen måte, mener Adresseavisen.  Foto: Mariann Dybdahl

Konflikten med lærerne burde vært unngått

Når vi blir rammet av en krise, er det avgjørende at vi holder hodet kaldt. For at samfunnet skal fungere så godt som mulig, må vi alle opptre fornuftig og avbalansert.

Dessverre kan temperaturen av og til bli for høy. Ett eksempel er konflikten mellom lærernes tillitsvalgte og Trondheims kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid.

Uenighetene startet med at tre tillitsvalgte ved én skole i Trondheim i et leserinnlegg i Adresseavisen tirsdag kritiserte kommunen for å gi uklare og ulike signaler om hjemmekontor. Nereid reagerte sterkt, både på dette leserinnlegget og på andre synspunkter fra tillitsvalgte, ikke bare i Trondheim, men nasjonalt.

Hun skrev et leserinnlegg der hun ba lærerne bry seg om barna og ikke skape splid. I tillegg kom hun med skarp kritikk av de tillitsvalgte under et åpent informasjonsmøte i Rådhuset tirsdag. Dermed økte hun temperaturen i en konflikt som burde vært løst annerledes.

Vi tar ikke stilling til om Trondheim kommune har håndtert stengte skoler på en god nok måte. Enkelte lærere kan ha overreagert på den helt uvanlige situasjonen de havnet i, men vi er ganske sikre på at de bryr seg om barna og forsøker å gjøre en god jobb. Lederen i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, mener dessuten at oppvekstdirektørens skarpe kritikk må bero på en misforståelse. De to skal møtes torsdag, og vi håper misforståelsene blir oppklart, slik at skoleledelsen og lærerne kan samarbeide godt i tida som kommer.

I den krisen vi befinner oss i, vil det nok oppstå mange uenigheter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Siden Norge befinner seg i en slags unntakstilstand, må begge parter opptre så fleksibelt som mulig. Arbeidsgiverne må respektere arbeidstakernes rettigheter, og arbeidstakerne må godta at det i en periode kan bli nødvendig å gjøre unntak fra vanlige regler.

Arbeidslivet i Norge, både det offentlige og det private, har lange tradisjoner for godt samarbeid mellom partene. Under koronakrisen er det ekstra viktig å være fleksibel og vise respekt for hverandre i arbeidslivet. Konfliktene som oppstår, må løses gjennom samarbeid i stedet for at partene bruker unødig tid og energi på å krangle.