Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen (t.h) og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum under oppstarten av årets lønnsoppgjør tirsdag.  Foto: NTB scanpix/Gorm Kallestad

Lønnsdugnad for alle - må også gjelde ledere

Tirsdag ble årets lønnsoppgjør innledet med overrekkelse av krav mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.

Dette er i tråd med den såkalte frontfagsmodellen, hvor konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, og på den måten legger føringer for den generelle lønnsutviklingen i samfunnet.

Årets lønnsforhandlinger vil bli sterkt preget av koronaviruset, selv om Fellesforbundets leder Jørn Eggum gir inntrykk av noe annet. Han har hevdet at motparten prøver seg på en «frekkis» når Norsk Industri forventer et oppgjør «godt nede på to-tallet» som følge av virusutbruddets effekt på økonomien.

Fellesforbundet krever på sin side økt kjøpekraft for medlemmene. Det innebærer i så fall et lønnstillegg som overstiger prisstigningen. Forbundsleder Eggum har antydet et oppgjør som ligger nærmere fire enn tre prosent i lønnsøkning.

Utspill som markerer avstand mellom partene er en del av forhandlingenes dynamikk. Likevel er det grunn til å forvente et moderat lønnsoppgjør i år, nettopp av hensyn til den helt spesielle koronasituasjonen som kjøler ned både den globale og nasjonale økonomien.

Når arbeidsplasser står på spill, har arbeidstakerorganisasjonene tradisjon for å vise ansvar. Den norske arbeidslivsmodellen, trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten, har bidratt til en sunn lønnsutvikling i krevende tider.

Modellen er avhengig av tillit mellom partene. Hvis arbeidstakerne stiller opp på lønnsdugnad for å redde norske bedrifter og arbeidsplasser, må de øvrige partene stille solidarisk opp. Arbeidsgiverne bør allerede nå signalisere vilje til større raushet den dagen økonomien er på fote igjen. Staten må innføre tiltak som skaper trygghet for arbeidstakere som permitteres eller mister jobben.

Lønnsfest for ledere i en denne situasjonen vil ikke bare være umusikalsk, det vil underminere tilliten til den norske arbeidslivsmodellen. Det gjelder for både privat og offentlig sektor. At kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) setter tak for lønnsøkningen for ledere i staten i 2020, er et skritt i riktig retning. Lederne kan ikke få lov til å stikke av under dugnaden.

LES OGSÅ: Krisen viser at vi må bli mindre oljeavhengige