Koronaviruset og fallet i oljeprisen førte til kraftig kursnedgang på Oslo Børs mandag.  Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix

Krisen viser at vi må bli mindre oljeavhengige

Oslo Børs falt kraftig da den åpnet mandag morgen. Situasjonen viser at Norge etter hvert må gjøre seg mindre avhengig av oljen.

Koronaviruset er hovedårsaken til det kraftige fallet på mange av verdens børser. For oljenasjonen Norge får børsfallet ekstra sterk virkning siden oljeprisen også har falt kraftig. Viruset fører til at folk reiser mye mindre, slik at etterspørselen etter olje faller. Landene som selger olje, vil vanligvis senke produksjonen i en slik situasjon. Denne gangen har det motsatte skjedd.

Organisasjonen av oljeproduserende land, Opec, klarte fredag ikke å bli enig med Russland om å kutte oljeproduksjonen. Det førte til at Saudi-Arabia økte produksjonen og startet en priskrig. Nordsjøolje ble mandag solgt for 36 dollar fatet, noe som betyr et prisfall på over 20 prosent.

LES OGSÅ: Tror børsfallet fører til raskt rentekutt

Børsfallet og den lave oljeprisen er en påminnelse om at Norge er mer prisgitt den internasjonale situasjonen enn mange andre land. Men i Norge blir vi dobbelt rammet siden oljeprisen faller samtidig med at kronaviruset rammer verden.

Den åpne, oljeavhengige norske økonomien vil bli svært påvirket hvis børsnedgangen og oljeprisfallet blir langvarig. Det forrige, kraftige fallet i oljeprisen i 2014 og 2015 fikk stor betydning. Dagens situasjon er annerledes og vil ramme flere bransjer. Koronaviruset fører blant annet til mindre turisme, noe som vil merkes også i Trøndelag.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum har rett i at hvis den økonomiske nedgangen blir langvarig, må myndighetene sette inn tiltak for å hjelpe bedriftene. Det ble gjort med godt resultat etter finanskrisen i 2008 og 2009.

LES OGSÅ: Børsfall over hele Norden

Når verden skal gå sammen om en kraftig reduksjon i klimautslippene de neste årene, vil etterspørselen etter olje fortsette å synke, også etter at koronakrisen er over. Det betyr at Norge må forberede seg på ei framtid der vi blir mye mindre oljeavhengige enn i dag. Erna Solberg (H) har lenge snakket om å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, men arbeidet med det grønne skiftet går for sakte.

Norsk olje- og gassproduksjon har sunket litt de aller siste årene, men er på omtrent samme nivå som på slutten av 90-tallet. Arbeidet med å utvikle nye, klimavennlige næringsveier må intensiveres.

LES OGSÅ: Situasjonen påvirker lønnsoppgjøret