Under en pressekonferanse torsdag kom smittevernoverlege Eli Sagvik med faglige råd som kan begrense smitten.  

Lytt til myndighetenes korona-råd

Det ikke rart at mange er redde for koronaviruset. Mediedekningen er massiv og på nett florerer det av konspirasjonsteorier og falske nyheter.

Men Norge er godt forberedt på å håndtere ulike scenarioer. Skal en spredning begrenses, er det viktig at vi har tillit til helsemyndighetene og følger praktiske råd for å unngå smitte.

En ny type koronavirus ble oppdaget i Wuhan i Kina i desember. Siden er det påvist bekreftede tilfeller i mange land verden over, også i Norge. Spredningen, og tiltakene som settes inn for å hindre en alvorlig epidemi, kan naturlig nok virke skremmende. Selv om situasjonen kan bli alvorlig, har helseverdenen lært mye av tidligere utbrudd og er godt forberedt. Viruset skal dessuten være mindre farlig for friske personer. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er trolig dødeligheten under 1 prosent, og 80 prosent får kun milde symptomer. Eldre og syke er imidlertid i risikogruppen, og det er viktig å bremse spredningen, selv om tiltakene framstår som dramatiske.

Norske helsemyndigheter, nasjonalt og lokalt, har så langt håndtert utbruddet på en betryggende måte. FHI får daglig informasjon fra internasjonale nettverk, og videreformidler råd til myndighetene, helsetjenesten og andre aktører om hvilke smitteverntiltak som trengs i ulike sammenhenger. Trondheim kommune har en egen beredskapsplan og styrker bemanningen for å ivareta syke. Hver enkelt av oss kan gjøre mye for å forebygge smitte. Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa. God hånd- og hostehygiene både hos syke og friske er derfor viktig. Mennesker som har mistanke om at de er smittet, eller som har vært i områder med vedvarende smitte, bør kontakte fastlege eller legevakt på telefon. Ikke oppsøk sykehus eller legekontor fysisk.

Det er kvalmende å se at noen tjener penger på folks engstelse. I Italia har virusutbruddet vært en gavepakke for svindlere. Det selges munnbind og annet smittevernutstyr til skyhøye priser på nett. FHI anbefaler derimot at friske personer utenfor helsetjenesten ikke bruker munnbind. Det er viktig at alle holder hodet kaldt, forholder seg til fakta og følger faglige råd.