Regiondirektør Tord Lien i NHO mener veksten i private bedrifter blir lavere på grunn av koronaviruset, spesielt innenfor sektorer som eksporterer varer. Også norsk økonomi blir rammet av epidemien.  Foto: Håvard Jensen

Det er ikke Svartedauen, men lommeboka får svi

Verden er i ferd med å gå i stå på grunn av et virus som trolig ikke er farligere enn en kraftig influensa-epidemi.

Børsene stuper, byer isoleres, folk hamstrer mat og medisiner, og profitører tjener grovt på salg av medisinsk utstyr. Verden er i virusmodus, og norsk helsevesen forbereder seg på at korona-epidemien også når oss med full styrke. Foreløpig er det uklart hvilke konsekvenser det får for nordmenns helse. For norsk økonomi og verdensøkonomien har det allerede fått konsekvenser. Viruset kan på litt lengre sikt også bety noe for din lommebok.

LES OGSÅ: Én person testet positivt for koronavirus i Norge

Det er allerede slått fast at koronaviruset har utviklet seg til en global pandemi. Bare ordet får deg til å tenke på massesmitte, død - ja, selve Svartedauen. Men vi er ikke der, langt ifra - og vi kommer heller ikke dit, skal vi tro helsemyndighetene. De prøver tvert imot å dempe frykten, men tiltakene de åpner for, beroliger de færreste. Og i alle fall ikke de som sysler med handel, næringsliv og økonomi. Det skal ikke mer til enn at Donald Trump nyser før børsene skjelver.

La oss tenke oss at vi får et større korona-utbrudd i Trondheim, på noen store arbeidsplasser. Hvordan blir dette håndtert i praksis? Hvordan vil folk som ikke er direkte berørt, reagere? I en slik situasjon vil de arbeidsplassene der ansatte er blitt syke sannsynligvis stenge dørene, og de ansatte vil bli isolert hjemme eller sendt på sykehus.

LES OGSÅ: Norske helsemyndigheter legger nå planer for at så mange som 25 prosent av befolkningen blir smittet av det nye koronaviruset.

Folk som har vært i nærheten av de smittede, vil også bli berørt og risikerer isolasjon. Dersom dette er virksomheter som leverer tjenester til andre, vil også det påvirke hverdagen til langt flere. Transportmidler kan stoppe opp. Innbyggere kan få beskjed om ikke å oppholde seg på områder med mye folk. Kinoer, konsertsaler og idrettsarrangementer kan stenge. Foreldre må holde seg hjemme fordi skolen eller barnehagen er stengt. I verste fall kan deler av lokalsamfunnet stanse opp.

Norske helsemyndigheter legger planer for at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet. Det er lett å forstå at dersom hver fjerde innbygger i Trondheim blir smittet, vil byen stoppe opp. Med de personlige og ikke minst økonomiske konsekvensene det fører med seg. Da snakker vi ikke lenger om noen enkelte bedrifter som eksporterer for eksempel laks til Kina.

Nå skal vi ikke krisemaksimere situasjonen, det er det foreløpig ingen grunn til. Helsemyndighetene må likevel jobbe ut fra et «verst tenkelig scenario». Det er betryggende. Men har næringslivet den samme horisonten? Eller tenker de at dette ikke rammer min virksomhet eller bedrift? NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener koronaviruset kan knekke fremtidsutsiktene. For økonomien er det ikke antall syke og døde som betyr noe. Det er tiltakene. Kina har stanset opp, sier Dørum til NTB.

LES OGSÅ: Sintef-ansatte holder seg hjemme etter reise til risikoområder

LES OGSÅ: Spørsmål og svar om det nye koronaviruset

Regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag sier de ikke har noen oversikt over hvilke bedrifter som vil rammes og hvordan. Han deler inn i tre ulike områder som vil merke virusutbruddet: Redusert produksjon og eksport. Færre turister til Norge. Og redusert produksjon i hjemmemarkedet. Når det gjelder eksportbedrifter som rammes, vil det være for eksempel olje-, leverandørindustri og fisk. Epidemien vil føre til at færre utlendinger reiser til Norge. Det rammer norske turistbedrifter. Og dersom epidemien rammer bredt, vil andre bedrifter få redusert kapasitet fordi ansatte ikke kommer seg på jobb, enten fordi de er syke selv eller fordi de må holde seg hjemme på grunn av at tjenester de er avhengige av, holder stengt.

Hvordan kan et virus som sannsynligvis ikke er farligere enn en kraftig influensa, få så store konsekvenser? Det er lett å be folk ta det med ro og følge faglige råd. Men når sikkerhetstiltakene kan bli omfattende, blir også konsekvensene store. Da må kanskje verden leve med fire måneders stagnasjon. Det er tiden fra utbrudd til smittefaren er over.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter