Snart må de ansatte betale for å parkere utenfor Multiconsults lokaler på Sluppen. Bedriften deltar i prosjektet Hjem Jobb Hjem, som skal få flere til å gå, sykle og reise kollektiv.  Foto: Espen Bakken

Parkeringsavgift er nødvendig

Ingen av oss kan lenger ta det som en selvfølge at vi kan kjøre bil slik vi selv har lyst til og parkere gratis. Derfor bør flere bedrifter gjøre som Multiconsult og innføre parkeringsavgift på arbeidsplassen.

Adresseavisen skrev torsdag om pilotprosjektet Hjem Jobb Hjem, som er et samarbeid mellom Miljøpakken i Trondheim og transportselskapet AtB. Målet med prosjektet er å få flere til å sette igjen bilen hjemme i stedet for å kjøre til jobben.

Selskapet Multiconsult, som har 92 parkeringsplasser utenfor sine lokaler på Sluppen, er tidlig ute med å delta i dette samarbeidet. For å stimulere de ansatte til å kjøre buss, gå eller sykle til jobben, innfører de snart en parkeringsavgift på 50 kroner dagen. Til gjengjeld får de ansatte kjøpe bussbilletter med betydelig rabatt.

Vi forstår at dette skaper motstand. Noen bor slik at bilen er det eneste aktuelle transportmiddelet når de skal på jobb. Bedriftene må derfor være fleksible, slik at hverdagen ikke blir for vanskelig for folk som bor langt unna arbeidsstedet og som ikke har noe godt busstilbud. For at klimatiltak skal lykkes, er det viktig at de gjennomføres på en måte som de fleste av oss aksepterer. Å få befolkningen med på holdningsendringer er krevende. Det tar tid før vi mennesker klarer å legge vekk gamle vaner.

LES OGSÅ INNLEGGET: Stadig flere reiser kollektivt

Men verden befinner seg i en klimakrise. Trondheim vokser med nærmere 3000 innbyggere i året. Byen har et nullvekstmål for biltrafikken og skal i tillegg redusere utslippene av klimagasser. Derfor er det det helt nødvendig at flere går, sykler eller reiser kollektivt. Tiltak som Hjem Jobb Hjem er verdifulle verktøy i dette arbeidet.

Undersøkelser har vist at åtte av ti velger å kjøre bil til jobben hvis p-plassen er gratis. Andre undersøkelser viser at hvis kollektivtilbudet er godt nok, er et overveldende flertall av Trondheims befolkning villige til å reise med buss eller trikk.

Klimapolitikken må derfor gjennomføres med både pisk og gulrot. Samtidig med at det blir innført regler som begrenser biltrafikken, må alternative måter å reise på bli mer attraktive.