Etter alt å dømme tåler barn Norsk Vinds reklamekampanje for vindkraft - selv om virkemidlene er sterke, skriver Adresseavisen på lederplass.  

Annonsører har også ytringsfrihet

En reklamekampanje for vindkraft har ført til svært mange klager til Forbrukertilsynet.

Klagerne mener reklamen er for skremmende for barn fordi den gir inntrykk av dommedagsfølelse. Forbrukertilsynet tar nå til orde for at filmen ikke bør vises før etter klokka 21. Uavhengig av om vi liker reklamen eller ikke, så gjelder ytringsfriheten også for reklame. Og selv om innholdet kan virke skremmende, tror vi det er innenfor det barn kan tåle.

I januar lanserte selskapet Norsk Vind AS sin kampanje for vindkraft. I korte trekk viser den ei klokke som tikker ned mot 2030. Dette er året da verdens land må ha kuttet omtrent halvparten av klimagassutslippene hvis vi skal unngå en global oppvarming på mer enn halvannen til to grader. Klimaklokka er også satt opp fysisk på Jæren.

Reklamefilmen har ført til uvanlig mange negative reaksjoner, og Forbrukertilsynet har mottatt et skred av klager, melder NRK. Klagerne mener den skaper klimaangst hos barn og formidler en følelse av at verden går under. Filmen viser flom og branner og skaper en dyster stemning med mørke bilder. Organisasjonen Motvind, som kjemper mot vindkraft, er kritisk til at selskapet tjener penger på å spille på framtidsfrykt.

Forbrukertilsynet mener reklamefilmen bryter markedsføringsloven og er upassende for barn. Loven sier at barn ikke skal eksponeres for markedsføring som kan skape frykt eller angst, eller som har skremmende virkemidler. Tilsynet mener reklamen bør ha 15-årsgrense og ikke vises på tv før etter klokka 21 på kvelden.

Det er godt at Forbrukertilsynet tar markedsføringsloven på alvor. Samtidig er innholdet basert på fakta i FNs klimapanel. Framtida er uomtvistelig dyster hvis arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser går for sakte. Da er det vanskelig å komme utenom sterke virkemidler.

Samtidig tror vi at mange barn er såpass opplyste om klimaendringer og klimamål at de kan gjøre egne vurderinger. Foreldre har også plikt til å overvåke hva barna ser på og forklare hvis de blir redde og ikke forstår. Prinsipielt har annonsører ytringsfrihet så lenge reklamen ikke diskriminerer, trakasserer eller hetser. Ytringsfriheten gjelder også ytringer ikke alle liker.

Adresseavisen mener: En smålig, nærsynt reaksjon